Järfälla kommun - Järfälla får nytt sjukhus i Barkarby

Järfälla får nytt sjukhus i Barkarby

Newsdesk 18/10 06:31

Ett nytt sjukhus i centralt läge nära tunnelbana, pendeltåg och buss, byggt för att fint smälta in i de stadskvarter som planeras intill Barkarby station. Dessutom med möjlighet till äldreboende, studentbostäder eller annan typ av bostäder i en friliggande byggnad på tomten. Det är innehållet i den markanvisning som Järfälla kommun är överens med fastighetsbolaget Hemsö om.

Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade på måndagen om att ge företaget Hemsö Fastighets AB en markanvisning för uppförande av ett sjukhus nära Barkarby station där en tunnelbaneuppgång också planeras. Kommunen inleder samtidigt ett arbete med en ny detaljplan för området som bland annat omfattar en byggrätt för sjukhuset.

Kvarteret beräknas, utöver själva sjukhuset, även ha utrymme för en friliggande byggnad för till exempel äldreboende, studentbostäder eller andra bostäder. Enligt avtalet ska Hemsö, om kommunen så begär, inrymma 58 lägenheter för äldreboende eller annan typ av kategoriboende inom området.

? Jag är glad att vi nu tar nästa steg för att möjliggöra ett nytt och modernt sjukhus i Järfälla. Markanvisningsavtalet med Hemsö innebär att vi fortsätter stärka vår position som tillväxtkommun samtidigt som vi bidrar till Stockholmsregionens utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

? Tanken med Barkarby sjukhus är att det ska bli det första i sitt slag som är anpassat till landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Det ska samla alla nödvändiga specialiteter och faciliteter på en plats för de boende i Stockholms nordvästra del. Därför är det är viktigt att det ligger i nära anslutning till den planerade T-baneuppgången, pendeltåg och bussar vid Barkarby station, säger Per Berggren, vd på Hemsö.

Omvandling av Veddesta

Uppförandet av ett sjukhus i det som idag är Veddesta industriområde är ett viktigt steg i omvandlingen av området som ligger intill Barkarby station där också tunnelbanan kommer att ha en station framöver. I kommunens förslag till ny detaljplan för området, som nyligen var ute för samråd, beskrivs en bebyggelse med bostäder och arbetsplatser i en tydlig stadskaraktär och med varierande hushöjder.

Närhet till tunnelbana viktig

Ett viktigt argument i valet av plats för sjukhuset har varit att det ska vara lätt att nå med kollektivtrafik. Med en placering intill Barkarby station med pendeltåg, en ny tunnelbaneuppgång och bussar får sjukhuset ett mycket bra läge och blir tillgängligt från hela Stockholms län.

Mer information

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordf, Till pressmeddelandet

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

DMCA.com Protection Status