Järfälla kommun - Järfällas kompetensfond viktigt lyft för anställda inom välfärden

Järfällas kompetensfond viktigt lyft för anställda inom välfärden

Newsdesk 12/4 06:36

Fem miljoner kronor årligen i fyra år ska fördelas till kommunens verksamheter samt till de externa utförare som verkar i kommunen. Nu har årets ansökningar behandlats och många verksamheter får medel för kompetenshöjning och vidarutbildning, såväl kommunala som externa.

Möjligheter till kompetensutveckling är en avgörande faktor i att vara en attraktiv arbetsgivare.Kompetensfonden, som Järfällas kommunfullmäktige beslutade om i maj 2015, syftar till att stärka och utveckla kompetensen hos medarbetarna för att öka måluppfyllnaden. Fonden ger möjlighet till en helhetssyn över utvecklingsbehoven och ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Totalt delas 20 miljoner kronor ut under fyra år.

? Genom kompetensfonden vill vi förstärka möjligheten till kompetenutveckling och vidareutbildning för anställda inom kommunen och hos de externa utförarna. Min förhoppning är att det även bidrar till en ökad kvalitet inom våra välfärdsverksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Kommunala och privata verksamheter

Även kommunens externa aktörer inom till exempel förskola, skola och omsorg har möjlighet att ansöka om medel från kompetensfonden. 2016 beviljas bland annat får Bambi dagliga verksamhet 12 tkr för utbildning i alternativa kommunikationer. Vittra i Jakobsberg får 140 tkr för att öka antal behöriga lärare samt utbilda för barn i behov av särskilt stöd.

Bland verksamheterna inom kommunen som beviljas anslag från fonden märks kommunala för- och grundskolor som får 1 500 tkr för att öka antalet behöriga lärare, och Almens äldreboende som får 436 tkr för kompetensutveckling inom demensvården.

Mer information

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status