Anoto Group AB - Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Newsdesk 11/5 18:25

LUND, 11 maj 2016 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016 kl. 13.00 i bolagets lokaler på adress Mobilvägen 10 i Lund.

Anmälan om deltagande m.m.

För att få delta i årsstämman ska aktieägare

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 2 juni 2016,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 3 juni 2016, gärna före kl. 12.00.

Anmälan kan göras per brev och ställas till Anoto Group AB på adress Mobilvägen 10, 223 62 Lund, per telefon 046-540 12 00 eller per e-mail till

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Anoto Group

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status