Deflamo AB - Kallelse till årsstämma i Deflamo AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Deflamo AB (publ)

Newsdesk 23/3 11:09

Malmö 23 mars 2016

Deflamo AB (publ) (?Bolaget?) håller årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har den som:

dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2016;

dels anmäler sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast onsdagen den 20 april 2016 kl. 16.00 under adress Deflamo AB, "Årsstämma", Höjdrodergatan 32, 212 39 Malmö, per telefon 040-619 95 00 eller e-post till

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status