Deflamo AB - Kallelse till extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ)

Newsdesk 27/1 07:15

Malmö den 27 januari 2016

Deflamo AB (publ) (?Bolaget?) håller extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2016 kl. 10.30 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har den som:

dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per lördagen den 20 februari 2016;

dels anmäler sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast måndagen den 22 februari 2016 kl. 16.00 under adress Deflamo AB, "Extra bolagsstämma", Höjdrodergatan 32, 212 39 Malmö, per telefon 040-619 95 00 eller e-post till Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status