GWS Production AB - Kallelse till extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ)

Newsdesk 7/1 07:00

Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2016 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 januari 2016, och

anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 19 januari 2016 skriftligen till GWS Production AB, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 50 eller per e-post

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status