Meus Liberi Tripudium AB - KOMMENTAR KRING DAGENS EXTRASTÄMMA I MULTIDOCKER CARGO HANDLING AB

KOMMENTAR KRING DAGENS EXTRASTÄMMA I MULTIDOCKER CARGO HANDLING AB

Newsdesk 8/7 09:35

Meus Liberi Tripudium AB (?MLT?) vill med detta pressmeddelande kommentera uppgifterna i MultiDocker Cargo Handling?s (?MD?) pressmedelande av idag.

MLT investerade under hösten 15 000 000 kr i MD i en riktad nyemission som gav MLT ca 18% av röster och kapital i MD. Investeringen kopplades till ett antal avtal med dels huvudägaren Skärgårdshavet AB, kontrollerat av Percy Österström, dels bolaget självt. MLT är av uppfattningen att vare sig huvudägaren eller bolaget levt upp till de ingångna avtalen.

Syftet med den särskilda granskningen är inte att undersöka den informationsgivning som skett gentemot MLT inför investeringen, något som inte heller kan omfattas av en särskild granskning. MLT har dock anledning att tro att bolaget finansiellt sett förvaltats på ett sätt som varit till aktieägarnas förfång.

MLT har därför valt att begära en särskild granskning, och har vid stämman den 5 juni nekat VD och styrelse ansvarsfrihet.

MLT begärda att Bolaget på Årsstämman den 5 juni skulle behandla frågan om särskild granskning. Bolaget valde att i strid med Aktiebolagslagen inte behandla ärendet. Vid dagens extrastämma har frågan om särskild granskning behandlats. MLT har anmält närvaro och ombud till dagens extrastämma. Trots bekräftelse från bolaget på anmälan, valde bolaget genom stämmans ordförande Stefan Mårtensson att neka MLTs ombud tillträde till stämman.

MD har genom sitt agerande visat att man är villig att försvåra varje form av granskning av bolaget och dess relationer med kunder, leverantörer och ägare. MLT har nu inget annat val än att dels klandra stämmorna den 5 juni och den 8 juli, samt vidta de rättsliga åtgärder mot bolaget MLT hade hoppats kunna undvika. Till detta skall läggas att MLT sedan tidigare inlett en process mot Skärgårdshavet AB samt Percy Österström avseende hanteringen av MD.

MLT kommer göra sitt yttersta för att undersöka dels varför bolaget hamnat i den svåra finansiella situation det är, dels varför huvudägaren vägra medverka till en ordnad genomlysning av bolaget. MLT kommer därför under dagen skicka in en ny begäran om en stämma för att utse en särskild granskningsman.

Stockholm 2019 07 08

Albert Elfström

VD Meus Liberi Tripudium AB


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status