Cherryföretagen - Kommuniké från extra bolagsstämma i Cherry AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cherry AB (publ)

Newsdesk 17/3 11:50

Cherry AB (publ) extra bolagsstämma avhölls 16 mars 2016 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler klockan 16.30, Sturegatan 10, Stockholm.

Val av ny styrelseledamot
Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sju ledamöter valda av bolagsstämman.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Johan Moazed till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om nyemission av aktier

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att öka aktiekapitalet i Cherry AB med högst 85 937,50 kronor genom nyemission av högst 156 250 aktier av serie B, vardera med ett kvotvärde om 0,55 kronor.

Rätt att teckna de nyemitterade aktierna ska med avvikelse från övriga aktieägares företrädesrätt tillkomma Tykkox Investments Ltd., som var säljare av aktierna i Game Lounge Ltd. Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas genom kvittning av säljarens fordran på tilläggsköpeskilling om EUR 2 miljoner enligt förvärvsavtalet.

Styrelsen kan helt eller delvis komma att besluta om betalning via likvida medel.

Fullständigt stämmoprotokoll från extra stämman återfinns på bolagets hemsida:

http://cherry.se/bolagsstammor-och-protokoll/


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status