Lantmäteriet - Kvartalssiffror från Lantmäteriet visar på ökning av huspriser ? men i Stockholm står priserna still

Kvartalssiffror från Lantmäteriet visar på ökning av huspriser ? men i Stockholm står priserna still

Newsdesk 11/10 05:00

Sveriges småhusmarknad har haft en stark prisutveckling under årets tredje kvartal. För landet i genomsnitt har priserna för småhus ökat med tre procent. Allra störst har prisutvecklingen varit i Västernorrlands och Dalarnas län. Däremot har priserna stått still i Stockholm, Blekinge och Västerbotten.

Den stora efterfrågan på småhus har förstärkts under årets tredje kvartal och håller en förhållandevis jämn nivå runtom i landet. Dock har priserna mattats av i Stockholm för första gången på länge.

- Någon dämpande effekt av amorteringskravet som infördes den första juni har ännu inte verkat på bred front. Däremot är Stockholms läns oförändrade prisutveckling en indikation på att amorteringskravet kan ha gett effekt på marknader med de högsta prisnivåerna, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Av Lantmäteriets sammanställning framgår att samtliga län har haft en positiv prisutveckling på småhus under årets tredje kvartal. Västernorrland toppar listan med en prisutveckling på sex procent, tätt följt av Dalarna som haft en prisutveckling på sju procent. Även Gävleborg och Kalmar har haft en stark prisutveckling på sex procent vardera. I Blekinge, Stockholm och Västerbotten har prisutvecklingen stått still under årets tredje kvartal.

Stark utveckling jämfört med 2015

Jämfört med tredje kvartalet 2015 har prisutvecklingen ökat kraftigt i hela landet, med ett genomsnitt på tio procent. Störst prisutveckling står Gotland och Jämtlands län för med en prisutveckling på 13 procent vardera. Även Gävleborg, Dalarna, Stockholm, Västmanland och Örebros län redovisar en stark prisutveckling med tolv procents prisökning. Svagast prisutveckling under årets tredje kvartal jämfört med samma period 2015 har skett i Västerbottens län som haft en prisutveckling på sex procent.

Prisutveckling per län

Senaste året
Q3 2015-Q3 2016
Senaste kvartalet
Q2 2016-Q3 2016
Gotland13%Västernorrland8%
Jämtland13%Dalarna7%
Stockholm12%Kalmar6%
Västmanland12%Gävleborg6%
Örebro12%Kronoberg5%
Gävleborg12%Värmland5%
Dalarna12%Norrbotten5%
Västernorrland11%Östergötland4%
Västra Götaland11%Örebro4%
Kalmar11%Uppsala4%
Östergötland10%Skåne4%
Uppsala10%Gotland3%
Södermanland10%Västra Götaland3%
Kronoberg10%Jönköping3%
Skåne10%Västmanland3%
Jönköping9%Södermanland2%
Halland8%Jämtland2%
Värmland8%Halland1%
Blekinge7%Stockholm0%
Norrbotten7%Blekinge0%
Västerbotten6%Västerbotten0%
Riket10%Riket3%

För mer information, kontakta:
Henrik Roos, chef för sektionen Fastighetsekonomi på Lantmäteriet
Telefon: 026-63 30 86, e-post: Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status