Triple Steelix - Lyckad LIGHTer-konferens hölls i Borlänge. Stålindustrin kan finna viktig framtidsroll inom offshore och marin miljö

Lyckad LIGHTer-konferens hölls i Borlänge. Stålindustrin kan finna viktig framtidsroll inom offshore och marin miljö

Newsdesk 14/9 15:23

Det blev en intensiv dag där föreläsningar och tematiska diskussioner varvades. Många innovativa lösningar presenterades. Outokumpu och SSAB pekade på möjligheterna med nya korrosionsbeständiga och höghållfasta stål som minskar vikt och energiåtgång samt en ökad livslängd av konstruktioner i marin miljö.

Inom det viktiga området förnyelsebar energi visade två intressanta utvecklingsbolag, Hexicon (vindkraft till havs) och Waves4Power (vågkraft) att de har kommit en bra bit på väg när det gäller att skörda energi från havet i form av vind- eller vågkraft för generering av el. Något stora delar av världen väntar på.

SSY, Swedish Steel Yachts från Gävle, som lyckades komma igång med sin verksamhet genom den initiala hjälpen från Triple Steelix 2.0 är nu redo att kommersialisera sina motorbåtar av återvunnet stål. Stålet är starkt, tåligt och underhållsfritt men ändå mycket tunt, ca 2mm vilket gör dem mycket lättviktiga.

Tunga aktörer från fordonsindustrin i form av Scania och Volvo var representerade. Scania visade på en rad möjligheter som finns med nya material och ny tekning där tillämpningar finns även för offshore-branschen. Ett kompletterande och viktigt område såsom positioneringstekning och givare presenterades av Future Position X (en klusterorganisation som driver forsknings- och innovationsprojekt inom geografisk informationsteknik). De visade hur möjligheterna är stora för att effektivisera övervakning och service, tex av svåråtkomliga installationer till havs.

-?Det finns utmaningar som diskuterades under workshopen såsom svårigheterna med att testbäddar och politiska stödsystem för offshore förnyelsebar energi företrädesvis finns utomlands. Därigenom riskerar också en stor del av industrialiseringen av de svenska utvecklingsföretagens idéer att hamna i andra länder. Det är något vår Innovations- och näringsminister, Mikael Damberg bör beakta på allvar i sin strategi för nyindustrialisering av Sverige. Där ingår fokusområdet ?Testbädd Sverige? vilket handlar om att göra Sverige till världsledande inom forskning kring områden som lyfter den svenskaindustriproduktionen?, säger Larz Ignberg, projektledare på Triple Steelix 2.0.

Offshore-industrins generella konservatism och tröghet gentemot införande av ny teknik och material, rigida regelsystem och internationella tyngd, mycket beroende på nödvändiga säkerhetssystem eller av politiska orsaker, gör att t.ex. användandet av nya höghållfasta stål eller andra effektiva material ännu inte slagit igenom i större skala. Ett omfattande arbete med tester, erfarenhetsuppbyggnad, regeländringar och beslut krävs innan användningen kan bli mer allmän.

Stor potential finns dock för minskad energiförbrukning och miljöbelastning med de nya materialen. Offshore förnyelsebar energi utgör ett mera oprövat område där regelverket är mindre omfattande och nya teknologier enklare kan testas.

Detta var en konferens som visar vilka stora möjligheter svensk stålindustri har för att vara med och påverka offshore-industrins utveckling, att svenska utvecklingsbolag, därav många i regionen, ligger i absolut framkant, men det finns behov av politiskt aktivt stöd och konkreta initiativ som ger bättre tillgänglighet till testbäddar och kommersiell utveckling.

För mer information vänligen kontakta:

http://www.lighterarena.se/

Larz Ignberg, Projektledning Värdekedjan, Triple Steelix 2.0, Värdeke. Mobil 070-568 04 80 Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Volvo SSAB Scania

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status