Malmö stad - Malmö stad ger ut gröna obligationer

Malmö stad ger ut gröna obligationer

Newsdesk 30/11 15:09

Den 29 november emitterade Malmö stad sina två första gröna obligationer som ska bli ett verktyg för att uppnå stadens högt satta miljömål.

I Malmö har vi mer än ett årtionde av framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet bakom oss. Vårt miljöprogram innehåller ambitiösa mål och ett av dem är att Malmö ska försörjas till hundra procent av förnybar energi 2030.

Av FN:s sjutton globala mål i Agenda 2030 förväntas de gröna obligationerna framförallt kunna bidra till uppfyllelse av nio. Ramverket för obligationerna innehåller åtta olika investeringskategorier:

 • Hållbara transporter
 • Klimatanpassningsåtgärder
 • Energieffektivitet
 • Miljövänlig förvaltning av levande naturresurser
 • Gröna och energieffektiva byggnader
 • Minskade föroreningar och kontroll
 • Förnybar energi
 • Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten
 • Handelsbanken har varit rådgivare för Malmö stads gröna ramverk och arrangerade emissionen av de två första gröna obligationerna. Ramverket har granskats av det holländska företaget Sustainalytics som verifierar att ramverket följer GBP (Green Bond Principles framtagna av ICMA) och uppfyller de miljökrav/effekter som utlovas.

  Investerare som deltog i den första gröna emissionen var Danske Bank A/S, KPA Pension,Folksamgruppen, Nordic Investment Bank, Nordea Bank, Spp fonder, Alfred Berg, Andra AP-fonden, SBAB, Länsförsäkringar Västernorrland, Ikano Bank, Länsförsäkringar Jönköping och Ikano Bank AI Pension.

  Investerare i Malmö stads gröna obligationer erbjuds en ökad transparens i vårt miljöarbete med möjlighet att få direkt insyn i de investeringar som görs. Investeringar och gränsvärden kommer att följas och rapporteras årligen.

  Från Standard & Poor's erhåller Malmö stad sedan 2011 den allra högsta kreditbedömningen AAA, med stabila utsikter.

  - Malmö är sedan länge världskänt för sitt arbete med miljömässigt driven stadsutveckling och som första svenska kommun tog vi beslut om att omvandla de globala hållbarhetsmålen till lokala i vårt fortsatta arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh som deltog vid emitteringen i Stockholm.

  - Vi är en stad som vill ligga i framkant, vara modiga och driva utvecklingen framåt. Arbetet med gröna obligationer möjliggör för staden att både förstärka och synliggöra hållbarhetsarbetet ytterligare och jag är otroligt glad över att intresset för att bidra till Malmös gröna satsningar är så stort, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh

  - För oss är de gröna obligationerna ett ekonomiskt verktyg för att uppnå de ambitiösa målen i vårt miljöprogram. De investeringar som finansieras med obligationen kommer att bidra till vår hållbara utveckling genom till exempel energieffektiva byggnader och anpassningar till klimatförändringar såsom skyfall, säger projektledare Claes Ramel på stadskontorets ekonomiavdelning.

  Kontakt

  Claes Ramel, projektledare
  claes.ramel@malmo.se
  0766-452860

  Ola Nyberg, finanschef
  ola.nyberg@malmo.se
  0709-241078

  Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande
  katrin.stjernfeldt-jammeh@malmo.se
  0735-799701


  Läs mer på:
  malmo.se/gronaobligationer


  Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

  Till pressmeddelandet

  Teckenstorlek

  Tipsa

  Blogga

  Skriv ut
  LÅNEFÖREMEDLARE:  ALLA LÅN:
  - låna pengar snabbt?
  - lån utan uc?
  - lån med betalningsanmärkning?

  Beställ årsredovisningar gratis!

  Börsbolag i pressmeddelandet

  Nordea Danske Bank

  Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

   

   

   

   

  DMCA.com Protection Status