Malmö stad - Malmö tar bort Smiley-systemet

Malmö tar bort Smiley-systemet

Newsdesk 25/4 12:38

Miljöförvaltningen i Malmö stad tar bort premieringssystemet Smiley. Det har inte skapat förväntad effekt med förbättrade kontrollresultat i livsmedelsbranschen.

Matställena i Malmö har inte fått bättre kontrollresultat sedan Smiley-systemet infördes 2005. Livsmedelshygien och övriga krav som ställs på livsmedelsbranschen har inte förbättrats av det påtryckningsmedel som Smiley-premieringen hade för avsikt att vara.

539 matställen, det vill säga 20 procent av alla matställen i Malmö, har idag en Smiley:
- Förhoppningen var att konsumenterna skulle använda Smileyn som påtryckning på matställena för att de skulle skärpa sin livsmedelssäkerhet. Antalet Smileys har dock legat konstant de senaste fem åren, säger Mathias de Maré, chef för avdelningen för livsmedelskontroll.

Smiley infördes för att främja matmiljön
Miljönämnden gav 2004 livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen i uppdrag att införa ett premieringssystem för godkända livsmedelsinspektioner i Malmö. Bakgrunden var ett ökat antal avvikelser med bland annat bristande underhåll och rengöring. Miljönämnden ville därför ta nya grepp för att främja en bättre matmiljö. Syftet var också att belöna och uppmärksamma de livsmedelsanläggningar som bäst uppfyller lagstiftningens hygienkrav.

Effekterna skulle vara till nytta både för konsumenter och företag
Införandet av premieringssystemet Smiley förväntades ge flera positiva effekter. Det skulle visa konsumenten att verksamheten håller hög nivå på livsmedelshygienen och att maten är säker att äta. Konsumenterna skulle också få ytterligare en aspekt, utöver smak och kostnad, vid val av restaurang.
- Med det informationsflöde som finns idag, till exempel Trip Advisor, tror vi inte längre att Smileyn bidrar till valet av matställe för konsumenter. Att konsumenternas intresse för premieringen skulle leda till påtryckningar på företagen med en ökad medvetenhet om god livsmedelshygien som följd, har inte infriats, menar Mathias de Maré.

Livsmedelskontrollen vill öka effektiviteten
Livsmedelsinspektörerna kan ibland uppleva svårigheter med att arbeta med Smileysystemet och administrationen kring systemet tar tid och fokus från själva livsmedelskontrollen.
- Dessutom hamnar ibland företagarnas fokus på den förlorade Smileyn, istället för på själva avvikelserna och det de behöver göra för att förbättra sina rutiner, hävdar Mathias de Maré.
- Vi ska nu undersöka möjligheten hur vi på andra sätt kan nå ut till allmänheten med information om kontrollresultat, avslutar Mathias de Maré.

Smiley-dekalerna på restauranger och livsmedelsverksamheter i Malmö kommer att tas ner succesivt under året.

Borttagande av Smiley-systemet förändrar inte själva arbetet som avdelningen för livsmedelskontroll gör, utan livsmedelsinspektörerna fortsätter att göra regelbundna livsmedelsinspektioner.

För ytterligare information kontakta avdelningschef Mathias de Maré,
telefon 040-34 20 77, mobil 0708-57 72 64, e-post:

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status