Lantmäteriet - Många gamla servitut riskerar att försvinna ur Fastighetsregistret

Många gamla servitut riskerar att försvinna ur Fastighetsregistret

Newsdesk 19/4 05:00

Lantmäteriet planerar att rensa bort en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter i Fastighetsregistret. Den som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas. Men intresset bland fastighetsägarna verkar svalt.

- Än så länge har vi bara förnyat en tiondel av vad vi räknat med, säger Olle Unger på Lantmäteriet.

År 2019 genomför Lantmäteriet en rensning av inaktuella uppgifter i Fastighetsregistret. Rensningen grundar sig i förnyelselagen som innebär att uppgifter om så kallade avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret om de inte anmäls för förnyelse senast vid utgången av år 2018.

Servitut som beslutats i en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och behöver därför inte förnyas. Förnyelse av inskrivningar behöver inte heller göras när det gäller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

Svalt intresse bland fastighetsägarna

Lantmäteriet räknar med att 300 000 inskrivna avtalsservitut och rättigheter behöver förnyas, men hittills har bara en tiondel, 33 000, blivit förnyade.

- Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller att man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det finns fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olle Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

En halv miljon servitut och nyttjanderätter bör kunna tas bort

Servitut och nyttjanderätter handlar om rätten för ägaren av en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet, till exempel köra på en väg eller ta vatten från en brunn.

- Det finns många oriktiga, missvisande och inaktuella inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i dag. Till exempel är nyttjanderätter äldre än femtio år normalt ogiltiga. Detta kan leda till att onödiga problem uppstår, till exempel när en fastighet ska säljas. Ett uppdaterat fastighetsregister spar både tid och pengar för alla parter. Satsningen kan dessutom komma att minska kostnaderna för lantmäteriförrättningar, säger Olle Unger.

Att inskrivningen tas bort ur Fastighetsregistret betyder inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men inskrivningen kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta gälla om fastigheten byter ägare.

På Lantmäteriets webbplats kan du som är fastighetsägare se vilka servitut som är kopplade till din fastighet. Där kan både företag och privatpersoner anmäla de servitut som bör vara kvar.

För mer information, kontakta:

Olof Unger, fastighetsrättslig expert, Lantmäteriet

Telefon: 026-63 30 90, e-post Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status