Orsa kommun - ?Ministern fick Orsabesök

?Ministern fick Orsabesök

Newsdesk 18/12 07:40

Järnvägen mellan Orsa och Bollnäs skulle med relativt små medel kunna rustas upp och användas för godstrafik. Trafikverket har beslutat att järnvägen ska läggas ned men kommunerna efter Bollnäsbanan anser att man måste betrakta Bollnäsbanan som en viktig godstrafiknerv med god möjlighet till avlastning av godstrafik från Dalabanan.

Frågan om Bollnäsbanans framtid har diskuterats vid ett antal möten mellan Orsa, Mora, Rättvik, Ovanåker och Bollnäs under året. I onsdags var det dags för en uppvaktning hos Infrastrukturminister Anna Johansson som genomfördes av Mikael Thalin, kommunalråd i Orsa och Otto Nilsson VD för Inlandsbanan AB. Annette Risbeck, Rättvik skulle också ha deltagit men fick stanna hemma pga sjukdom.

Inlandsbanan AB(IBAB) som förvaltar och utvecklar Inlandsbanan har framgångsrikt visat att det går att driva en järnväg med små medel där man gör kontinuerliga upprustningar och knyter nya kunder till sig. IBAB borde därför få möjlighet att ta över även Bollnäsbanan. Genom att knyta ihop banorna i ett trafiksystem ges godstrafiken en extra utfart via Bollnäs mot stambanan och hamnarna längs östersjökusten. I ett första skede kan godstrafiken vila på tre ben; biobränsle, rundvirke och kalk. Ett övertagande förutsätter att staten sätter till medel för upprustning och drift av banan.

- Jag framförde att det är trångt idag på Dalabanan, säger Mikael Thalin. Det finns en ambition att öka den spårbundna persontrafiken men godset måste också fram. En ökad tillväxt i regionen förutsätter bra infrastruktur i form av vägar och tillräcklig kapacitet på järnvägen.

- I ett första steg har vi föreslagit Infrastrukturministern att Trafikverket och IBAB tillsammans får göra en översyn av transportkapaciteten i området och på vilket sätt Bollnäsbanan kunde utgöra en avlastning från Dalabanan, fortsätter Mikael Thalin. Hon tog emot budskapet i positiv anda, men kunde inte ge några löften vid sittande möte.

Resultatet av uppvaktningen kommer nu att utvärderas och tillsammans med IBAB kommer man att ta ställning till nästa steg i arbetet för att hitta en lösning för Bollnäsbanans fortsatta drift.

Bildtext: Orsas kommunalråd Mikael Thalin, infrastrukturminister Anna Johansson samt Inlandsbanans AB:s Therese Fanqvist och Otto Nilsson diskuterade Bollnäsbanan


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status