Sundsvalls kommun - Möten för 25 miljoner ? lyckad start för Sundsvall Convention Bureau

Möten för 25 miljoner ? lyckad start för Sundsvall Convention Bureau

Newsdesk 16/9 07:37

Sedan årsskiftet har Sundsvall Convention Bureau på ett eller annat sätt bidragit till 10 konkreta möten och kongresser med sammanlagt 2 800 deltagare. Enligt branschorganisationen Swedish Network of Convention Bureaus, genererar varje konferensdeltagare 3 500 kronor per dygn till näringen, vilket i det här fallet motsvarar nästan 25 miljoner kronor. En fantastisk start, anser Ulrica Edström på Resia.

I juni 2015 inrättades en Convention Bureau på Näringslivsbolaget med syfte att bidra till att fler stora möten och kongresser förläggs till Sundsvall. Den första tiden ägnades åt att lägga upp en strategi för arbetet, samt att knyta till sig partners och kontakter inom näringen.

Men sedan årsskiftet har det operativa arbetet börjat på allvar, vilket alltså hittills lett till tio konkreta möten under 2016-2017.

  • Sundsvall Convention har fått en fantastisk start, vi märker att mötesindustrin verkligen har fått upp ögonen för Sundsvall och med de här resultaten så hoppas vi att verksamheten kan ? och får ? utvecklas ytterligare, säger Ulrica Edström på Resia i Sundsvall.
  • Redan idag har vi väldigt fina konferensanläggningar, men för att kunna konkurrera i toppskiktet behövs det byggas ett riktigt konferenshus, gärna i kombination med ett hotell och allra helst nere i hamnen, fortsätter hon.


I dagsläget
jobbar Sundsvall Convention Bureau (SCVB) med 67 potentiella möten och kongresser. För 36 av dessa finns ett beräknat antal deltagare, och skulle alla 36 bli av i Sundsvall, innebär det ungefär 180 miljoner kronor till näringen.

En av dem som har kontinuerlig kontakt med SCVB är Patrik Attini, VD och ägare på en av Sundsvalls största hotell- och konferensanläggningar ? Hotell Södra Berget.

  • Jag tycker att verksamheten har kommit igång bra och den här funktionen är absolut nödvändig för att vi i Sundsvall ska kunna vara konkurrenskraftiga när det gäller större möten och kongresser.
  • Vi som enskilda näringsidkare kan omöjligt nå ut till alla potentiella mötesarrangörer, utan det behövs en Convention Bureau som kan se helheten och jobba långsiktigt med att utveckla Sundsvall som mötesplats, säger Patrik Attini.


Den 1 oktober
i år arrangeras Rotary Autumn Summit 2016. I just det här fallet har SCVB och Kenneth Eriksson dragit ett ganska stort lass med att bland annat preliminärboka hotell, fixa mötes/festlokal och krögare och allmänt funnits med som stöd under hela planeringsperioden. Planen är att 290 rotarianer kommer till Sundsvall för hösteventet.

  • Kenneth (Eriksson) gör ett jättebra jobb och vi har fått ett starkt och brett stöd inför evenemanget.Det är perfekt att få alla kontaktytor och service på ett och samma ställe som man får i Sundsvall Convention Bureau, säger Kenneth Gustafsson, distriktsguvernör i Rotary.
  • Mina och SCVB:s insatser varierar från fall till fall. Vissa möten har i stort sätt initierats från vår sida, i andra fall kanske det bara handlat om konsulterande samtal, eller preliminärbokning av hotell, eller kongressmiddag.
  • Men det viktigaste är ändå att mötena hamnar just i Sundsvall och att vi kan ?sänka trösklarna? för dem som kan tänka sig att ta på sig värdskapet för ett större möte, säger Kenneth Eriksson som är Convention Bureau Manager i Sundsvall.


En av de större konferenserna
? 700 deltagare ? som kommer att genomföras i Sundsvall i en nära framtid är ?Offentliga Rummet?, en mötesplats för den som arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i offentlig sektor. En stor del av arbetet med kongressen som kommer till Sundsvall i månadsskiftet maj/juni 2017, har skett genom Sundsvalls kommun och den ideella föreningen BRON och dess VD Lars Skandevall, men där Sundsvall Convention Bureau har haft en central roll.

  • Jag har arrangerat Offentliga Rummet vid 13 tidigare tillfällen, och fick direkt ett stort förtroende för organisationen, de korta beslutsvägarna och professionaliteten när jag besökte Sundsvall. Jag kände på en gång att Sundsvall hade rätt kompetens att arrangera en så stor konferens, säger Bengt Svensson, mångårig konferensansvarig på SKL, Sveriges kommuner och landsting.


Syftet med Sundsvall Convention Bureau
är att underlätta för den som vill vara värd för sitt företags, eller sin organisations kongress i Sundsvall. Servicen är helt kostnadsfri och kan exempelvis bestå i att ta fram en formell ansökan, en så kallad ?BID?, preliminärboka hotell och möteslokaler, ta fram relevant presentationsmaterial, ge förslag på kringaktiviteter, arrangera studiebesök och mycket annat.

Allt sker förstås i samarbete med näringen alltså hotell, fastighetsägare och andra verksamheter som på ett eller annat sätt involveras när olika typer av affärsbesök sker i Sundsvall.

  • Vi tycker att Sundsvall är en mycket bra mötesplats och förutom den ekonomiska aspekten, så är det få företeelser som kan stärka ett företags och en stads varumärke så mycket som ett lyckat möte. För att inte tala om det personliga varumärket för den som ?räcker upp handen? och tar på sig värdskapet för ett möte, avslutar Kenneth Eriksson.

Lista över 10 klara och planerade möten där SCVB bidragit

1Rotary Autumn Summit 20162016septRotary29033 045 000 krKlart
2Hållbarhetskonferens2016sept/novSSG (nyss inställt, för få anmälda)20021 400 000 krKlart16-feb
3Plan och Bostadsdagarna2016Genomfördes i maj -16200Viveka Sjödin20032 100 000 kr
4Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs2017Aug15021 050 000 krKlart17-feb
5Fritidsgårdsfestival2017majKultur & fritid 40022 800 000 krKlart
6Gatu & Parkdagarna2017maj20032 100 000 kr
7Historikermötet2017Maj500Stefan Dalin50023 500 000 kr
8Offentliga rum2017maj/junikommunen70037 350 000 krKlart
9När staden tar form20168 sepGenomfördes i september -16100
10Sveriges Jazzriksdag2017V19100
  • Fotnot: Av de 10 klara möten som Sundsvall Convention Bureau jobbat med, så har ett möte (SSG, hållbarhetskonferens) varit tvungna att ställa in på grund av för få anmälda. Rotary Autumn Summit 2016 ser i dagsläget ut att få 100-200 deltagare i stället för 290 som var ursprungsberäkningen.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status