Vara kommun - Näringslivsrådet i Vara sammanträder

Näringslivsrådet i Vara sammanträder

Newsdesk 2/5 07:00

Den 3 maj 2019 träffas Näringslivsrådet i Vara för en gemensam dialog om frågor relaterade till tillväxt och utveckling. En värdefull samverkan för alla inblandade branscher. Tillsammans skapas förutsättningar för jobb, samhällsservice och en god livskvalitet.

Näringslivsrådet är ett forum för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor i syfte att skapa en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Genom en regelbunden och öppen dialog mellan politiker, tjänstemän och näringsliv tas ett gemensamt ansvar för tillväxt och utveckling.

Under flera decennier har det i Vara kommun funnits ett dialogforum ? Näringslivskommittén ? för näringslivsrelaterade frågor.

- Jag har förstått det som att kommittén initierades av näringslivet i syfte att tillskapa en dialog med kommunala politiker och tjänstemän beträffande frågor som påverkar förutsättningarna för företagare, säger Johanna Forslund Kullander, näringslivschef på Vara kommun.

Sedan i år har emellertid Näringslivskommittén utvecklats till ett Näringslivsråd som fått både fler branschrepresentanter och ett bredare fokus.

- Syftet med tillskapandet av ett råd är att ytterligare växla upp samarbetet kring för näringslivet och kommunen gemensamma utvecklingsfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic. Det är angeläget att kommunen både är och uppfattas som näringslivsfrämjande.

Det nyskapade rådet har i uppdrag att tillvarata för näringslivet och kommunen gemensamma frågor så som t ex infrastruktur, kommunikationer, tillgång på bostäder, rekryteringsförutsättningar etc. Rådet ska verka för samsyn kring olika samhällsaktörers uppdrag och förutsättningar samt utbyta information om olika branschers nuläge och framtidsutsikter så att ett gott företagsklimat kan råda.

Representerade branscher i rådet är: Teknikföretagen; Företagarna; LRF; Besöksnäringen, Handeln, Fastighetsägarna, Transport; Träindustrin; Byggbranschen; Kulturella- och kreativa näringar, Byggbranschen. Vara kommun representeras av Kommunstyrelsens arbetsutskott samt berörda tjänstemän.

Mer information finns på Vara kommuns hemsida under Näringsliv och arbete.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status