Swedrop AB - Nu ska det förorenade vattnet stoppas - innan det når vattendragen

Nu ska det förorenade vattnet stoppas - innan det når vattendragen

Newsdesk 21/3 06:46

Snön smälter och varje år följer farliga ämnen och tungmetaller med ner i dagvattensystemen. Nu står Sveriges kommuner inför en utmaning i att ta hand om det förorenade smältvattnet. Men Swedrops nya reningsfilter kan lösa problemet.

Snö i stadsmiljö innehåller miljöfarliga ämnen och tungmetaller från vägar och fasader. När snön smälter följer ämnena med ner i brunnarna och förorenar i sin tur vattendrag.

Swedrop är ett nytt svenskt företag som på allvar vill se till att vatten i svenska dagvattensystem renas innan det riskerar att förorena svenska vattendrag. Nu ligger fokus på smältvatten från årets vinter.

Smältvattnet är ett problem varje år. Forskare vid Luleå tekniska universitet, som har undersökt detta sedan tidigt 90-tal, anser att det svenska hanteringen av dagvatten brister ? och detta är något som måste åtgärdas.

Före 2021 ska alla EU:s medlemsstater ha en acceptabel kvalitet i sina vattendrag, enligt EU:s vattendirektiv. Sverige har fortfarande mycket att jobba på i sin dagvattenhantering.

Det unga företaget Swedrop, med huvudkontor i Helsingborg, tar nu upp kampen med farliga ämnen i smältvattnet ? genom att få bort dem redan i dagvattenbrunnen.

Swedrop producerar flytande filter för dagvattenbrunnar. Genom tre absorbenter, bland annat aktivt kol, lyckas filtret effektivt absorbera de 33 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv samt tungmetaller som zink, koppar och bly.

Detta nya filter verkar på det inkommande vattnet, ytvattnet och det stående vattnet i brunnen ? utan att vattenflödet påverkas. Filtret behöver bytas en gång om året ? en klar förbättring sett till tidigare filter som funnits på marknaden.

Spridningen av farliga metaller och ämnen i dagvattensystemen måste förhindras ? och det måste börja nu när snön i landet smälter.

För mer information

Patrick Baltscheffsky, VD

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status