Handelshögskolan i Stockholm - ?Ny forskning pekar på behovet av flexibilitet i offentlig upphandling

?Ny forskning pekar på behovet av flexibilitet i offentlig upphandling

Newsdesk 21/9 05:00

Gabriel Karlberg, forskare vid institutionen för redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm, presenterar sin avhandling: ?Styrning av outsourcad offentlig service ? en balansakt mellan fasthet och flexibilitet?.

Gabriel har studerat upphandlingen av ett stödboende för personer med missbruksproblematik genomförd av en av Sveriges större kommuner. Styrningen av den privata entreprenören beskrevs som föränderlig och mångfacetterad snarare än förutsägbar och formell.

?Min studie visar att det finns behov av en annan syn på leverantörer, inom ramarna för lagen om offentlig upphandling, där man i större utsträckning ser varandra som partners som arbetar gemensamt.?, säger Gabriel Karlberg.

I studien tvingades parterna tidigt att omförhandla avtalet. Avhandlingen diskuterar huruvida formella detaljkrav på egen hand kan hantera komplex offentlig verksamhet med stort behov av flexibilitet.

?Det är svårt att reglera allt i ett kontrakt som löper flera år. För att undvika inlåsningseffekter borde det diskuteras huruvida verksamheter av den här typen ens kan hanteras inom ramen för en upphandling? säger Gabriel Karlberg.

Studien riktar sig till såväl forskare som praktiker som vill få en ökad förståelse för styrning av outsourcad offentlig service och avslutas med konkreta råd för hur man kan möjliggöra informell styrning och flexibilitet.

För mer information vänligen kontakta:

Gabriel Karlberg
Forskare vid institutionen för redovisning och finansiering
Handelshögskolan i Stockholm

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status