Handelshögskolan i Stockholm - Ny studie: Så ska finansmarknaden bli mer långsiktig

Ny studie: Så ska finansmarknaden bli mer långsiktig

Newsdesk 28/5 08:36

En ny studie från Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) och Swesif visar att hälften av finansanalytikerna på köpsidan och bolagens investor relations-ansvarigaanser att säljsidans finansiella analys har ett alltför kortsiktigt fokus. Mer än en tredjedel av säljsidans analytiker håller med om detta.

Forskningrapporten, som initierades av Sveriges forum för hållbara investeringar, Swesif, och lanseras den 28 maj i Stockholm, tar avstamp i en allmän oro över bristande långsiktighet inom finansmarknaden i allmänhet och inom finansiell analys i synnerhet.

Rapportens slutsatser grundar sig på en enkätundersökning som har gjorts bland finansanalytiker på både köp- och säljsidan och de som är ansvariga för investerarrelationer hos noterade bolag, samtliga i Sverige. Frågorna i undersökningen har handlat om vad respektive grupp anser vara ett långsiktigt perspektiv, i vilken utsträckning respondenterna tar med långsiktiga frågor i investeringsanalysen och vilka faktorer de anser utgöra hinder för att ha ett mer långsiktigt perspektiv.

? Vi har tittat på hur olika aktörer definierar ?långsiktighet? och i vilken mån de tar upp långsiktiga frågor i sina investeringsanalyser, säger Emma Sjöström, biträdande programchef för SSFC och en av rapportens tre författare. - Vi har kommit fram till ett antal förslag som vänder sig till aktörer i branschen och som skulle kunna bidra till att få ett mer långsiktigt perspektiv i kapitalmarknadsdebatten; bland annat behöver köpsidan bli mer tydliga i sin efterfrågan.

Författarna Emma Sjöström, Hanna Setterberg och Gregor Vulturius hoppas att studien kommer att öppna upp för en fortsatt och nödvändig diskussion om långsiktighet i investeringsanalysen. De betonar också den roll som initiativ såsom Europeiska kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, och Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), har för att förverkliga ett mer långsiktigt fokus.

? Betydelsen av att politiker, företag och investerare tänker bredare och bortom de sedvanliga horisonterna är viktigare än någonsin och en förutsättning för möjligheten att nå de mål som överenskommits i Agenda 2030 och Parisavtalet, säger Anita Lindberg, ordförande i Swesif. - Med denna forskning vill vi bidra till diskussionen om hur ?långsiktigt? definieras av olika aktörer i investeringsanalysen och hoppas kunna fortsätta att arbeta med några av de barriärer som studien pekar på.

För intervjuer och mer information, vänligen kontakta:

Anita Lindberg, ordförande Swesif
Swesif@swesif.org +46 70 165 47 22

Emma Sjöström, biträdande programchef för SSFC, ansvarig för forskning om hållbar finans vid Misum, Handelshögskolan i Stockholm
emma.sjostrom@hhs.se +46 70 536 0422

Gregor Vulturius, forskare vid Stockholm Environment Institute
gregor.vulturius@sei.org +46 73 460 4851

Andrea Lindblom, kommunikatör, Stockholm Sustainable Finance Centre
andrea.lindblom@sei.org +46 73 345 05 71

Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC)

Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) bildades 2017 och är ett samarbete mellan Stockholm Environment Institute (SEI) och Handelshögskolan i Stockholm. Centrets uppdrag är att genomföra forskning, utbildning och samverkan kring hur finansmarknaden på ett mer kraftfullt sätt kan stödja en hållbar utveckling.

Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Swesif, som grundades 2003, är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Föreningen har drygt 100 medlemmar, varav större delen kapitalägare och -förvaltare.  Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar)


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status