Bridgestone Sweden AB - Nya Firestone Maxi Traction 65 ? sa?nker kostnaderna i jordbruket.

Nya Firestone Maxi Traction 65 ? sa?nker kostnaderna i jordbruket.

Newsdesk 14/6 12:22

- Innovativ klackkonstruktion fo?rla?nger da?ckets livsla?ngd och sa?nker kostnaderna i jordbruket
- 11 procent djupare klackar
- Minst 4 procent o?kad dragkraft 

Firestone har lanserat traktorda?cket Maxi Traction 65, med 11 procent djupare klackar a?n fo?rega?ngaren ? fo?r la?ngre da?cklivsla?ngd kombinerat med ho?g prestanda under da?ckets hela livscykel.

Nya Maxi Traction 65 har a?ven bredare klackar och sto?rre da?ckbredd, vilket o?kar markkontaktytan och da?rmed fo?rla?nger da?ckets livsla?ngd ytterligare. Denna ekonomi ger a?ven fo?rdelar vid ko?rning pa? vanliga va?gar, da?r da?ckets la?ngre klackar med en sto?rre klacko?verlappning minskar da?ckslitaget vid ko?rning pa? ha?rda underlag.

Lothar Schmitt, chef fo?r Lantbruksda?ck och Off-the-Road-da?ck pa? Bridgestone Europe sa?ger: ?Den nya Firestone-utvecklade designen av slitbanan med djupare, bredare och la?ngre klackar o?kar tillfo?rlitligheten och fo?rla?nger livsla?ngden hos va?rt Maxi Traction 65-da?ck markant, samtidigt som den sa?nker driftskostnaderna per timme fo?r lantbrukarna?. 

Patenterad klackkonstruktion ger ho?g dragkraft 

Den o?kade livsla?ngden hos Maxi Traction 65 inneba?r ingen kompromiss med da?ckets grepp. Tack vare Firestones unika, patenterade klackkonstruktion Dual Angle ger Maxi Traction 65 tillfo?rlitlig och ja?mn prestanda samtidigt som dragkraften o?kar med minst 4 procent ja?mfo?rt med lantbruksda?ck av standardtyp. Kombinerat med extra la?nga klackar, en sto?rre kontaktyta och effektiva sja?lvrensande egenskaper go?r Maxi Traction 65 att fo?rarna kan bearbeta en sto?rre areal ba?de snabbare och till en la?gre kostnad.

Samtidigt go?r klackkonstruktionen med sin la?ngre o?verlappning att a?kkomforten o?kar fo?r fo?raren vid ko?rning pa? va?g ? en viktig extra fo?rdel fo?r fo?rarna av dagens snabba och tunga traktorer, som fo?rflyttar sig snabbare mellan fa?lten.

Breddar Maxi Traction-produktserien 

Med lanseringen av Maxi Traction 65 breddar Firestone det erka?nda Maxi Traction-da?ckmo?nstret till att a?ven omfatta 65-serien fo?r dagens medelstora traktorer. Da?cket go?r da?rmed sa?llskap med Maxi Traction fo?r stora traktorer med mer a?n 180 ha?stkrafter, och Maxi Traction IF (Improved Flexion) fo?r extra ho?g belastningsfo?rma?ga och minskad jordpackning, i da?ckmo?nsterserien Maxi Traction.

Maxi Traction 65 a?r fja?rde generationen radialda?ck i Firestone 65-serien fo?r allma?nna applikationer i lantbruket. Firestone R9000 lanserades 1997, fo?ljt av R9000 EVO 2001. Ba?da var da?ck som bidrog till att o?ka populariteten fo?r den medelstora 65-serien. 2012 lanserade Firestone da?cket Performer 65 med en klassificering fo?r ho?gre hastigheter. Maxi Traction 65 ho?jer nu a?terigen prestandan fo?r da?ckserien i dimensionen 65, med o?kad livsla?ngd och la?gre timkostnad.

Firestone a?r en va?rldsledande tillverkare av lantbruksda?ck och har en stark sta?llning pa? den europeiska marknaden. Varuma?rket a?gs av Bridgestone Corporation, va?rldens sto?rsta fo?retag inom da?ck och gummiprodukter. 


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Traction

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status