Hansson Thyresson Patentbyrå AB - Ofördelaktiga förlikningar kan bli följden i tvister

Ofördelaktiga förlikningar kan bli följden i tvister

Newsdesk 31/8 12:10

Införandet av en ny patent- och marknadsdomstol vars beslut i praktiken inte kommer att kunna överklagas blir ett orosmoment i tvister om patent, varumärken, upphovsrätt och designskydd.

- Risken är stor att företagen hellre väljer en dålig förlikning än att låta tvisten prövas i domstol om man inte har möjlighet att överklaga, säger Stefan Hjelmqwist, Senior Advisor på Hansson Thyresson, specialister på patent- och varumärkesrätt

Krav på prövningstillstånd

Bakgrunden är att lagstiftaren av resursskäl infört regler om prövningstillstånd till överinstanserna Patent- och marknadsöverdomstolen respektive Högsta domstolen.

Den nya domstolen är en sammanslagning av den enhet på Stockholms tingsrätt som prövat alla patenttvister i landet och Marknadsdomstolen samt Patentbesvärsrätten, dit Patentverkets myndighetsbeslut i ansökningsfrågor överklagats.

Med införandet av den nya Patent- och marknadsdomstolen samlas nu även alla tvister om varumärken, upphovsrätt och designskydd i den nya domstolen som är en del av Stockholms tingsrätt.

Den nya domstolen påbörjar sin verksamhet den 1 september.

För ytterligare information, kontakta Stefan Hjelmqwist, Senior Advisor på Hansson Thyresson, specialister på patent- och varumärkesrätt. Telefon: 0708-868 797. Mail:

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status