Orsa kommun - ?Orsa ökar platserna för ensamkommande barn och unga.

?Orsa ökar platserna för ensamkommande barn och unga.

Newsdesk 25/11 13:28

- Läget är pressat, men under kontroll.

Det säger Conny Höglund, tf chef för boendet för ensamkommande barn och unga i Orsa.

Orsa har för närvarande ett avtal med migrationsverket på 30 platser, varav åtta asylplatser. Men med den ökade flyktingströmmen, framförallt beroende på inbördeskriget i Syrien och ett försämrat säkerhetsläge för afghaner, har betydligt fler ensamkommande ungdomar anlänt. En del av dem som kommit utöver avtalet har kunnat placeras hos vuxna släktingar vid asylboendet på Orsa Hotell, men det skapas också mer plats i kommunens EKB-hem.

- Vi jobbar med att öppna upp nya lägenheter för asylsökande där personal finns på plats dygnet runt. En lägenhet med plats för sex ungdomar har redan öppnats och en andra lägenhet öppnas nu.

I samråd med Socialtjänsten och gode männen tittar vi också kontinuerligt på vilka ungdomar som är redo att flytta från befintligt asylboende på Stensgatan till ett mer självständigt boende. I steg 2 delar två ungdomar lägenhet och personal finns i närheten eller är tillgänglig över telefon för att stötta vid behov.

I och med dessa åtgärder utökas möjligheten för Orsas socialtjänst att kunna placera nya ungdomar hos oss som migrationsverket aviserat Orsa kommun.

-Kommunen har ansvaret för den här kategorin ungdomar till dess de fyllt 21. Skulle socialtjänsten tvingas att söka boende utanför kommunen stiger kostnaden avsevärt. Med en hemmaplanslösning kan vi återsöka kostnaderna för mottagandet i en helt annan omfattning.

Kommunen har också ansvaret för att ge de yngre barnen som är här med sina föräldrar skolgång. Hittills är en förberedelseklass med 23 elever igång och två förskoleklasser till är i startgroparna.

- Vi är mycket angelägna om att ge våra nya kommuninnevånare en bra start i Orsa. Skolan och förskolans nya barn och elever ska få en skolgång som präglas av ett gott lärande i en trygg miljö, säger Barn- och utbildningschef Mattias Scandola. För att uppnå det står vi inför en rad utmaningar som främst handlar om att rekrytera personal med behörighet i ämnet Svenska som andraspråk. Vi delar denna utmaning med många kommuner.

Största trycket ligger på kommunens socialsekreterare som måste göra utredningar och besluta om placeringar för alla ensamkommande barn och även göra andra insatser, framförallt för de familjer som kommer.

- Just nu har vi fått lägga det mesta av övriga aktiviteter åtsidan. Socialsekreterarna går på knäna och vi får fylla på med konsulter så gott det går. Men det är inte lätt att hitta lediga socialsekreterare för någon kommun just nu, konstaterar socialchefen Berit Ekepil-Mörtberg.

Förutom boendena för ensamkommande och det ordinarie asylboendet på Orsa hotell finns idag tillfälliga boenden på Orsa camping och i Noppikoski. Ett boende av korttidskaraktär, ett sk evakueringsboende på ca 40 platser, planeras också inom kommunen.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status