Handelshögskolan i Stockholm - P-piller har negativ effekt på kvinnors livskvalitet

P-piller har negativ effekt på kvinnors livskvalitet

Newsdesk 18/4 14:16

Det vanligaste p-pillret i Sverige påverkar kvinnors livskvalitet negativt men ökar inte de depressiva symtopen. Det visar en stor studie vid Karolinska Institutet i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Fertility and Sterility.

Anna Dreber Almenberg och Magnus Johannesson, båda professorer i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, har ingått i forskningsteamet som genomfört studien under ledning av professor Angelica Lindén Hirschberg. Övriga forskare i teamet har varit docent Niklas Zethraeus vid institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet och Eva Ranehill vid Universitetet i Zürich.

340 friska kvinnor i åldrarna 18?35 gavs slumpmässigt tre månaders behandling med antingen verkningslösa piller (placebo) eller ett av de vanligaste kombinerade p-pillren i Sverige. Varken försöksledare eller försökspersoner visste vilken behandling som gavs till vem. De kvinnor som fick p-piller uppskattade sin livskvalitet statistiskt signifikant lägre än de kvinnor som fick placebo. Både den generella livskvaliteten, humör, välmående, självkontroll och energinivå påverkades negativt av p-piller. Däremot sågs ingen signifikant ökning av depressiva symtom.

Eftersom förändringarna var relativt små måste resultaten tolkas med viss försiktighet, påpekar forskarna. För enskilda kvinnor kan dock den negativa inverkan på livskvalitet vara av klinisk betydelse.

Studien finansierades av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Forte, Swiss National Science Foundation, Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet och ALF-medel.

Publikation: Niklas Zethraeus, Anna Dreber, Eva Ranehill, Liselott Blomberg, Fernand Labrie, Bo von Schoultz, Magnus Johannesson, Angelica Lindén Hirschberg. A first choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women - a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Fertility and Sterility, online 18 april 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Dreber Almenberg?
Professor, Department of Economics
Stockholm School of Economics.?
Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status