GWS Production AB - Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Newsdesk 3/12 07:00

Nyttjandeperioden för GWS teckningsoptioner av serie TO 1 pågår till och med den 9 december 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 7 december 2015. Innehavare av teckningsoptionerna äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i GWS till en kurs om 10,66 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget cirka 39,9 MSEK före emissions­kostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 9 december 2015 och ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske vecka 53, 2015. Mer information och instruktioner för nyttjande finns att tillgå via följande länk:

http://www.sedermera.se/aktuella-emissioner/gws/

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna

  • Nyttjandeperiod inleddes: 18 november 2015.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 7 december 2015.
  • Nyttjandeperiod avslutas: 9 december 2015.
  • Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 9 december 2015.
  • Planerad kommunicering av utfall: V.51 2015.
  • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: V.53 2015.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 431-47 17 00

E-post: Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status