ALEF - Pengaregn över liten biståndsorganisation ger 2000 ugandier chansen att lära sig läsa

Pengaregn över liten biståndsorganisation ger 2000 ugandier chansen att lära sig läsa

Newsdesk 14/1 10:56

Året började bra för ALEF, en svensk biståndsorganisation grundad 2010 med säte i Vällingby. Den 10 januari fick organisationens grundare och ordförande Hélène Boëthius ta emot ett gåvobevis på 110 767 kr av Svenska Kyrkan i Bromma. ALEF har varit församlingens insamlingsmål under hela 2015, och pengarna har samlats in på konserter, kyrkkaffe, församlingsaftnar och andra evenemang i församlingens regi. ?Det handlar om människosyn och allas rätt till utbildning? säger Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde i Bromma församling. Samarbetet med Bromma församling förmedlades av Rotary Vällingbys dåvarande President, Johan Erik Eriksson, ledamot i Bromma församlings kyrkoråd, som tyvärr avled i september.

Merparten av pengarna från Bromma församling kommer att användas till den egeninsats på 88 000 kr som Sida kräver för att bidra med ytterligare 846 000 kr till ALEF:s folkbildningsprojekt i Uganda. Ansökan om detta bidrag hade lämnats till Sida via Forum Syd redan i april 2015. Två dagar efter överlämnandet av gåvan från Bromma församling kom det glädjande beskedet från Sida att man beviljat anslaget.

ALEF har en egen metod för folkbildning för vuxna analfabeter, s.k. Empowerment Groups. Grundtanken är att vuxna människor som lever i fattigdom är experter på sina egna liv, och har kunskaper och förmågor som de kan använda till att själva förändra livet. I en Empowerment group träffas 25 personer i sin lokala miljö, samtalar om olika utmaningar i vardagen utifrån en skriven tematext. Vid varje möte lär deltagarna sig en ny bokstav och hur den används, tar beslut om hur de vill agera, och skapar en egen text om detta, som utgör grunden för läsövningar. På sju månader lär man sig läsa och skriva på modersmålet. I årskurs 2 lär man sig de fyra räknesätten, och får redskap till att driva egna mikroföretag. Under 2015 deltog 840 personer i 30 grupper. Tack vare pengarna från Sida och Bromma församling kan arbetet nu utvidgas till 80 grupper med ca 2000 deltagare.

Projektet i Uganda äger rum i byar och stadsdelar i och mellan städerna Entebbe och Kampala. ALEF har tre samarbetspartners, lokala organisationer som drivs av inhemsk personal. ALEF bidrar med experthjälp och finansiering, och följer upp projektet regelbundet. Under tiden 17 januari till 6 februari kommer ordföranden Hélène Boëthius finnas på plats för att bl.a. skapa en tredje årskurs, där fokus kommer att ligga på att lära sig läsa och skriva engelska, och att publicera texter.

?För de kvinnor och enstaka män som deltar i grupperna innebär det en livsförvandling? berättar Maureen Mugisha, projektledare i Uganda. ?Efter nästan varje gruppmöte går de hem och börjar förändra saker i sina liv. Det kan vara till synes små saker, som att sova under myggnät, tvätta händerna före maten, eller att testa sig för HIV. Det kan röra familjens ekonomi, t.ex. att börja spara pengar för att kunna ta ett mikrolån, att starta ett företag tillsammans med några kurskamrater, att börja odla grönsaker, föra kassabok, räkna ut korrekta priser på sina varor. Eller att börja följa upp barnens skolarbete. Det är framför allt inom hälsa och ekonomi som vi ser de stora förändringarna hos deltagarna. Men många berättar också med glädje om hur de som migranter till storstäderna har fått nya vänner, ökad självkänsla och modet att ställa sig upp i en grupp och hävda sin åsikt.?

ALEF har liknande projekt i Demokratiska Republiken Kongo (Sydkivuprovinsen), Togo och Benin. Man hoppas kunna starta ytterligare ett projekt under 2016, troligen i Kenya. Under 2015 hade organisationen en omsättning på ca 1,5 miljoner kronor. För detta år har man lagt en hoppfull budget på 2,5 miljoner. ALEF har en heltidsanställd, Hélène Boëthius, och en styrelse på 9 personer. Föreningen har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status