Uppsala kommun - Plats för nya jobb i Librobäck och city

Plats för nya jobb i Librobäck och city

Newsdesk 23/3 15:48

Librobäcks industriområde ska fortsätta växa och i kvarteret Fjalar intill Resecentrum ska det skapas nya kontorslokaler. Det är innebörden i två nya detaljplaner som Uppsala kommun har antagit. Besluten är ett led i att skapa 2 000 nya arbetsplatser om året i Uppsala kommun.

Efterfrågan på industrimark och kontorslokaler är stor i Uppsala och för att tillgodose de stora och ökande behoven vill plan- och byggnadsnämnden se en fortsatt detaljplaneläggning av lämpliga områden för sådan verksamhet.

? Uppsala har blivit en attraktiv tillväxtkommun och många företag, både små och stora, vill etablera sig och expandera här. Då måste vi kunna erbjuda mark i attraktiva områden så att fler kan bo och arbeta i vår kommun, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

I Librobäck, Garverigatan, handlar det om hela 60 000 kvadratmeter för industri, kontor och bilservice och i kvarteret Fjalar om cirka 13 000 kvadratmeter för kontor. Detaljplanen för Librobäck omfattar även att skapa gång- och cykelvägar i området. Marken har tidigare använts som jordbruksmark. I bottenvåningen på Fjalar ska finnas utrymme för butiker och restauranger.

? Fjalar ligger utmärkt till för pendling i och med den nya uppgången till tågspåren mot Strandbokilen. Jag är övertygad om att många företag vill ha kontorslokaler här, säger Erik Pelling.

Den nya byggnaden föreslås byggas så att den smälter i in i den kulturhistoriskt intressanta miljön i kvarteret. För att släppa in ljus och inte uppfattas som så kompakt ska den få terrasser mot väster och norr. Förhoppningen är att byggnaden ska bidra till att minska buller från järnvägen för de som bor i området. Byggnaden får ett parkeringsgarage under jord, med nedfart från Fjalars gränd.

Detaljplanerna antogs på plan- och byggnadsnämndens möte torsdag 23 mars.När byggandet av de nya lokalerna kan börja är ännu inte klart.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018- 727 13 18
E-post: Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status