Orsa kommun - Pressmeddelande angående omorganisation av Orsa kommunstyrelses verksamheter.

Pressmeddelande angående omorganisation av Orsa kommunstyrelses verksamheter.

Newsdesk 12/1 15:09

Kommunstyrelsens förvaltning organiseras i de fyra verksamheterna Samhälle, lärande, omsorg samt service och utveckling. Det föreslår ks au att kommunstyrelsen i Orsa beslutar.

Dessutom får kommunchefen i uppdrag att fortsätta arbetet med organisationsöversynen enligt de intentioner som anges i den rapport en projektgrupp som arbetat med översynen tagit fram.

Uppdraget till kommunchefen och projektgruppen har varit att öka effektiviteten i verksamheten och sänka kostnaderna, att leverera ett bra beslutsunderlag till de förtroendevalda, att stödja en bra service, att prioritera skola, äldreomsorg och tillväxtfrågor, att anpassa organisationen till framtida utmaningar. Dessutom ska särskild hänsyn ta till ett strategiskt arbete med ungdomsfrågor och skapa förutsättningar för att följa vision, värdegrund och därmed uppnå uppsatta mål. Eftersom den politiska organisationen förändrats måste också förvaltningsorganisationen anpassas till det.

I den föreslagna organisationen finna alltså fyra verksamheter:
Samhälle är den mest omändrade verksamheten. Den innefattar underavdelningarna Tillväxt där vi hittar Näringsliv, integration, arbetsmarknadsavdelning och infrastruktur. Den andra avdelningen är Kultur och unga med kultur, bibliotek, ungdomens hus och fritid. Under Samhälle samlas alltså de verksamheter som arbetar med kommunens utvecklings- och visionsarbete. I förslaget ligger en verksamhetschef samt en funktionsledare för Tillväxt och en för Kultur och unga.

I verksamheten Lärande samlas Förskola, Grundskola, Musikskola och Elevhälsa. Det är den verksamhet som kanske förändras minst vad gäller ansvarsområden.

Omsorgsverksamheten omfattar Äldreomsorg, Individ- och familjeomsorg, särskilda omsorgen och Boendet för ensamkommande barn och genomgår inte heller några stora förändringar ansvarsmässigt.

Den helt nya verksamheten är Service och utveckling. Här samlas centralt en stor del av det administrativa stödet till de övriga verksamheterna, sekreterare, assistenter, bemanning, vaktmäster, information, arkiv, avtal och samordning osv. En speciell planering och utvecklingsavdelning där nuvarande ekonomi och personal hänger tillsammans med en utredning och utvecklingsdel. Detta för att få en sammanhängande verksamhetsplanering. Även kostverksamheten ligger under Service och utveckling. En av uppdragen för den här verksamheten blir att undersöka möjligheten att starta ett kontaktcenter för allmänheten där merparten av enklare ärenden från allmänheten kan lösas på en gång. Idag är stödet spritt över flera kontor och det gör verksamheterna mer sårbara. Inom den nya verksamheten finns en större möjlighet till back-up för varandra.

I rapporten ingår en lång rad av uppdrag till de nya verksamhetscheferna ? inte minst vad gäller sätt att hitta gränsöverskridande samarbeten.

- Vi har t o m ritat den nya organisationen som en cirkel för att markera att vi inte kan arbeta i stuprör utan att alla kommunala verksamheter hänger ihop som en enhet, säger kommunchefen Ann-Therese Albertsson.

Rapporten har tagits fram i ett mycket brett och öppet arbete där förslagen stötts och blötts och förändrats efter bland annat arbetsplatsträffar och andra öppna möten.

- Det finns några saker som projektgruppen, medarbetare och chefer har varit eniga om är viktiga, t o m viktigare än organisationen, ?rutorna. Det är att vi måste skapa en bättre kommunikation både intern och externt, att vi måste ha ett tydligare ledarskap på alla nivåer där alla respekterar varandras roller, en större samverkan och samordning och inte minst att vi följer de riktlinjer och rutiner som beslutas, konstaterar Ann-Therese Albertsson.

- Det är den stora utmaningen. Det handlar om att delvis ändra arbetssätt och skapa en värdegrund. Det jobbet börjar nu!


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status