Sportbilsfonden Future Classics - PRESSMEDDELANDE INVESTERINGEN SOM SLÅR BÖRSEN

PRESSMEDDELANDE INVESTERINGEN SOM SLÅR BÖRSEN

Newsdesk 2/6 14:24

Detta material är fritt att använda såväl i text som bilder.

Investeringen som slagit börsen

Ett nytt koncept på investeringsmarknaden lanseras av Sportbilsfonden Future Classics AB Bolagets affärsidé är att erbjuda investerare andelar i en fond som baseras på en aktiv förvaltning av klassiska sport- och veteranbilar.

Att investera klassiska bilar är i sig inget nytt, det är sedan länge ett investeringsområde som över lång tid visat på en närmaste oslagbar värdetillväxt på närmare 500% de senaste 10 åren. Samtidigt som klassiska bilar visat sig vara mindre volatila än flertalet andra investeringar. Men fram tills nu har detta intressanta investeringsområde främst varit förbehållet enskilda investerare som har intresse, tid och kunskap att själva förvalta en samling klassiska fordon. Norden och speciellt Sverige har i ett internationellt perspektiv också ett högt aktat anseende när det kommer kvaliteten på de klassiska bilarna och renoveringsarbeten, så den inhemska marknaden erbjuder många möjligheter till goda investeringar, sett även i ett globalt perspektiv.

Till det kommer den potential man redan nu ser i till exempel BRIC-länderna, där intresset för klassiska bilar är i stark tillväxt. Där har man inte alltid heller riktigt samma egna traditioner av bilindustri, så efterfrågan av importerade klassiker bedöms bli ganska betydande, vilket också i sin tur påverkar den globala klassikermarknaden.

En annan tydligt trend bland samlare av klassiska fordon är om man tidigare förutsattes och egna kunskaper och resurser att på egen hand renovera sin klassiker, så är de i tillkommande intressenterna inte i lika hög grad villiga att investera den tid och kunskap som detta kräver, men vill ändå kunna ta del av veteranfordonsvärldens möjligheter.

Något som tydligt framgår av de undersökningar som gjorts av bland annat MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet och dess internationella motsvarighet FIVA.

Med dessa faktorer i ryggen beslutade sig en grupp investerare med bolagets grundare bankmannen Lars-Erik Andersson i spetsen att bygga upp en verksamhet där kärnan i bolagets verksamhet ligger i erbjudandet av ägarandelar i den sportbilsfond som Future Classics bilsamling utgör. Samlingen är redan idag omfattande och spänner från vardagsklassiker som BMC Cooper S, Volvo PV Sport och MG Midget till mer exklusiva bilar som ett par Rolls Royce, den äldsta från 30-talet till sportbilsklassiker som idag frontas av bland annat 6 stycken Ferrari från sent sextiotal till mitten nittiotal och en kvartett Jaguar E-type, vilket tydligt belyser den strategiska spännvidden i samlingen.

Sportbilsfonden Future Classics AB erbjuder investerare en långsiktigt och trygg investeringsmöjlighet med en värdetillväxt som överträffar såväl de svenska börserna, som Dow Jones, S&P500, flertalet råvarubörser och i princip alla andra alternativa investeringar. Affärsiden innefattar att skapa ett både tryggt och problemfritt ägande, där Future Classics med sin kompetens och erfarenhet tar hand om inköp, förvaltning, förvaring och löpande underhåll av samlingen med en löpande och aktiv återkoppling till andelsägarna om samlingens värdetillväxt och utveckling.

Bolagets VD Bo Lindman säger också att då klassiska bilar ofta är en investering lika mycket med hjärnan som med hjärtat, kommer man också att vara mycket aktiva med investerarträffar, där andelsägarna bjuds in till olika intressanta aktiviteter med sportbilar och veteranbilar som tema. På sikt planerar vi även andra mervärdestjänster inom området investering, finansiering, förvaltning och underhåll av klassiska bilar, exklusivt för Sportbilsfondens andelsägare.

För att lyckas med detta har vi ett bra team med hög kompetens och bred erfarenhet inom både den finansiella sektorn, som motorbranschen, med fokus på sport- och veteranbilar, avslutar Bo.

Mer om Future Classics finner du på:

www.futureclassics.se

Ytterligare information, kontakta:

Sportbilsfonden Future Classics AB

Artillerigatan 6, 1 tr

114 51 Stockholm

Telefon: VD Bo Lindman 0705-95 83 99


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Volvo

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status