Jansäter Kommunikation - Produktlansering och startorder för Freedesk på Orgatec

Produktlansering och startorder för Freedesk på Orgatec

Newsdesk 31/10 12:30

Freedesk AB (?Freedesk?) har just avslutat deltagandet på Orgatec, en internationell kontorsmässa i Köln, Tyskland. Mässan har hittills för bolaget bland annat inneburit en produktlansering och erhållande av en startorder från England. Orgatec-mässan pågick till och med den 29 oktober 2016.

Lansering av ?Personal Space?

På Orgatec har Freedesk lanserat den senaste produkten ?Personal Space?, vilken är en avskärmningsprodukt att ställa på bordet, avsedd för skolor och kontor. Produkten har redan rönt stor uppmärksamhet och Affordance, en fransk återförsäljare och distributör baserad i Paris, Frankrike, har valt att presentera ?Personal Space? på Expo-Protection-mässan i Paris den 7-9 november 2016. Affordance har sedan tidigare beställt Freedesks ståbord ?Desk Riser?, som också kommer att presenteras på mässan i Paris.

Order från Sit-Stand Trading Limited

Mässor som Orgatec-mässan är bra tillfällen att knyta kontakter och sprida budskapet om befintliga och nya produkter men mässor brukar inte leda till avtalsingång på plats. På mässan har Freedesk dock haft glädjen att ta emot en startorder om 200 ?Desk Riser? från den engelska distributören Sit-Stand Trading Limited. Sit-Stand Limited är en ledande aktör inom stålösningar i England och drivs av Gavin Bradley, en internationellt anlitad föredragshållare inom konceptet ?active working?. Bradley är således en viktig Key Opinion Leader inom branschen.

Etablering av nätverk

Hittills under Orgatec har Freedesk haft möjlighet att etablera nya kontakter med återförsäljare och distributörer världen över ? många av dem marknadsledande i sina respektive länder. Med dessa kontakter utökar Freedesk sitt internationella nätverk av återförsäljare och distributörer som försäljningskanaler för både befintliga och kommande produkter. Det är bolagets bedömning att den generella uppfattningen är att Freedesk ?Desk Riser? och ?Personal Space? är nytänkande lösningar på marknaden och att bolaget ges mycket uppskattning för den tydliga satsning som görs på varumärket.

Utöver ordern som lagts redan på mässan av Sit-Stand Trading Limited är flera möten inbokade för att diskutera avtal med de nya kontakterna. Bedömningen är att de kontakter som knutits innebär en framtida potential till ökade försäljningsvolymer samt fortsatt varumärkesbyggande världen över.

VD Stefan Westergård kommenterar

?Det är alltid roligt att komma ut på mässor som den här och möta branschkollegor, återförsäljare och potentiella användare av vår produkt. Både Desk Risern och vårt senaste tillskott Personal Space har blivit positivt mottagna. Våra nya kontakter här på Orgatec har uttryckt att Freedesks produkter ligger i tiden och möter ett verkligt behov på marknaden?, säger Stefan Westergård, VD Freedesk.

För ytterligare information om Freedesk, vänligen kontakta

Stefan Westergård, VD, Telefon: 070-255 57 02, E-post: Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status