Mid Sweden Science Park - Projektet som ska skapa nya utvecklingsmöjligheter för företag i Jämtland/Härjedalen

Projektet som ska skapa nya utvecklingsmöjligheter för företag i Jämtland/Härjedalen

Newsdesk 28/6 05:00

Genom att förenkla vägar mot forskning, innovation och utvecklingsfinansiering ska projektet Invest in innovation stärka konkurrenskraften hos regionens företag.

Öppnar möjligheter för regionens näringsliv 
Peak Region AB har beviljats projektmedel som ska stötta och stimulera företags förmåga att nyttja forskning och utvecklingsfinansiering för produkt- och tjänsteutveckling. Många av regionens företag har svårt att investera i forskning och utveckling, vilket är en effekt av att näringslivet består av många små företag från olika branscher och saknar resurser vad gäller exempelvis kapital, nätverk eller kompetens. Samtidigt finns många möjligheter som regionens näringsliv ofta går miste om.

- Projektet möjliggör att vi kan nyttja de resurser som finns kring utvecklingsfinansiering och vägar in i forsknings- och innovationsmiljöer. Inom EU:s olika finansieringsprogram och fonder finns exempelvis kapital avsatt för att stödja och stimulera forskning och innovation i företag - även små företag och start-up bolag, menar Daniel Eurenius, Peak Region AB.

Ska leda till nya affärer
Projektet tar avstamp i företagens behov av utvecklingsresurser i form av både kompetens och kapital som kommer kartläggas genom att träffa en mängd små och mellanstora företag. Behoven kommer sedan matchas mot relevant finansiering, kunskap och nätverk nationellt och internationellt. Parallellt kommer projektet etablera en regional funktion som efter projektets slut kan fortsätta vägleda och stötta företag mot forsknings- och innovationsresurser. 

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Samling Näringsliv och IUC Z-Group.

- Projektet kommer att möjliggöra nya affärer i framtiden för våra företag, säger Peter Vomacka, verksamhetsledare Samling Näringsliv.

Projektet ska resultera i förbättrad kunskap hos regionens företag om tillgång till utvecklingskapital, samt ökad vilja och intresse av forsknings- och innovationsprojekt. Ungefär 100 företag i regionen kommer involveras i aktiviteter kopplat till Invest in Innovation, som startar i höst och pågår i tre år framåt.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status