FORES - Rapportlansering: Stoppa miljardrullningen till olönsam infrastruktur

Rapportlansering: Stoppa miljardrullningen till olönsam infrastruktur

Newsdesk 18/6 06:00

Idag lanserar Fores rapporten ?Att bygga rätt infrastruktur?, skriven av docent Åsa Hansson, Lunds universitet och Sara Davidsson, Fores. Rapporten tar upp brister i beslutsprocessen bakom nya investeringar och i de beslutsunderlag som Trafikverket tar fram. Rapporten går också igenom alternativ till statlig skattefinansiering av investeringar.

- Stora infrastrukturprojekt tenderar att bli betydligt dyrare än beräknat. Det finns starka intressen att ta fram optimistiska kalkyler för projekt som bekostas av skattekollektivet. En oberoende part av sakkunniga bör inrättas med uppgift att granska beslutsunderlagen och offentliggöra resultatet av sina granskningar, säger Andreas Bergström, vice vd och programchef för Ekonomiska reformer och entreprenörskap på Fores.

En viktig del i rapporten handlar om den så kallade diskonteringsränta som Trafikverket använder. Det förväntade värdet för ett projekt beräknas genom att framtida kostnader och nyttor - för trafikanterna, företagen och miljön - räknas ner med 3,5 procents ränta per år. På det sättet tar man hänsyn till att resurserna kunde ha använts till någon annan investering med en rimlig avkastning och till att det finns risker som gör nyttan mer osäker ju längre fram i tiden man kommer.

- Andra länder sätter diskonteringsräntan högre. Om Trafikverket gjorde det, så skulle fler projekt beräknas som olönsamma. Ovanligt stora projekt stöter oftare på hinder som gör dem dyrare eller fördröjer dem. Diskonteringsräntan bör sättas ännu högre när det finns sådana risker, så att kraven är tuffare för att högriskprojekt ska räknas som lönsamma, säger Sara Davidsson, assisterande programchef för Ekonomiska reformer och entreprenörskap på Fores och medförfattare till rapporten.

Rapporten tar även upp hur Trafikverkets beräkningar skulle kunna anpassas bättre till de klimatmål som sju av åtta riksdagspartier står bakom, samt en rad alternativ till statlig finansiering av investeringar. Vissa finansieringsmetoder kan ge ökad kostnadskontroll och bättre beslutsprocesser.

- För projekt där nyttorna framförallt uppstår på lokal nivå borde finansieringen till största del vara lokal. Det skulle öka incitamenten att hitta kostnadseffektiva lösningar och att inte genomföra projekt med lågt värde. Om kostnaderna hamnar på kommunbudgeten eller hos brukarna blir de mycket mer kännbara än om de sprids ut på alla skattebetalare i Sverige, avslutar Andreas Bergström.

Rapporten presenteras på ett seminarium idag den 18 juni klockan 8.30-9.30 hos Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm. Rapporten finns att ladda ner eller beställa på Fores hemsida: https://fores.se/att-bygga-ratt-infrastruktur/ Några huvudpunkter från rapporten finns i en debattartikel i Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/stoppa-miljardrullningen-till-olonsam-infrastruktur.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status