Örebro kommun - Örebro kommun erbjuder ny grön obligation

Örebro kommun erbjuder ny grön obligation

Newsdesk 29/9 14:04

Som en del i kommunens klimat- och miljöarbete ger Örebro kommun sin andra gröna obligation för placerare som vill gynna miljön och klimatet.

Örebro kommun ger återigen kapitalmarknaden möjligheten att placera i en grön obligation, som en del i kommunens klimat- och miljöarbete. Satsningar knutna till de gröna obligationerna kommer att vara sådana som leder till minskad klimat- och miljöpåverkan, bland annat minskad energianvändning genom energieffektiva gröna byggnader vid nybyggnation samt energieffektiviseringar vid renoveringar av äldre fastigheter.

Tidigare har kommunen gett ut en grön obligation på 750 miljoner kronor som fick stort genomslag i Sverige och som bland annat finansierar det kommunala bolaget Kumbro Vinds vindkraftsinvesteringar. Den här gröna obligationen kommer bland annat att finansiera bostäder, skolor och förskolor samt Nova-huset vid Universitetet. Investeringsprojekten färdigställs av de kommunala bolagen Örebrobostäder, Futurum och Örebroporten. Totalt har kommunen gett ut gröna obligationer på 1 250 miljoner kronor vilket innebär att kommunen är en av de större gröna emittenterna på den svenska obligationsmarknaden. Kommunen har som ambition att i enlighet med sin klimatstrategi förpacka så stor del som möjligt av kommunens låneskuld som gröna obligationer.

? Att vi gör det möjligt för fler att göra hållbara placeringar i den gröna sektorn innebär att vi driver på omställningen till ett hållbart samhälle. Det är precis så vi ska arbeta. Örebro kommun ska att gå före på miljö- och klimatområdet. Att vi nu är en av de ledande aktörerna på området känns väldigt tillfredställande, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande. Ramverket för obligationerna har genomlysts av den norska klimatforskningsstiftelsen Cicero, deras bedömning är att Örebro kommun har höga ambitioner och tydliga mål för sitt klimatarbete.

? Syftet med att ge ut gröna obligationer är att ytterligare bredda Örebro kommuns upplåning samtidigt som vi vill bidra till marknaden för hållbara placeringar, säger Mats Rodenfelt, finanschef i Örebro kommun.

? Finanssektorn har en avgörande roll i att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, vilket understryks med kraft i FN:s nya hållbarhetsmål Agenda 2030 liksom i klimatavtalet från Paris. Genom klimatsmarta gröna investeringar och gröna obligationer använder Örebro kommun sina finansiella flöden för att klara av omställningen till ett hållbart samhälle. Det kommer vi göra i framtiden också ? helt i enlighet med vår klimatstrategi, säger Hanna Arneson, hållbarhetsstrateg i Örebro kommun.

Den gröna obligation som Örebro kommun ger ut löper på 5 år med 500 miljoner kronor. Örebro kommun har fått kreditbetyget AA+ från Standard & Poor?s sedan 2010 med stabil utsikt. Den gröna obligationen ges ut genom ett samarbete med SEB, som tillsammans med Världsbanken har utarbetat konceptet för gröna obligationer. Bland investerare som köpt obligationen kan nämnas Alfred Berg, Folksamgruppen, Nordic Investment Bank, SEB IM, Länsförsäkringar Jönköping och SPP/Storebrand.

Kontakt:
Mats Rodenfelt, finanschef, 019-21 12 08, Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

SEB

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status