Örebro kommun - Örebro kommun kommer på 21:a plats i ny mätning om företagsklimatet

Örebro kommun kommer på 21:a plats i ny mätning om företagsklimatet

Newsdesk 25/4 07:01

Örebro kommun har klättrat i den nationella servicerankingen ?Öppna jämförelsen i Företagsklimat 2016? som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför. Vi placerar oss på plats 21 av 139 deltagande kommuner och högst bland jämstora kommuner med över 100 000 innevånare. Nöjd Kundindex (NKI) har gått från 76 till 77 i mätningen om hur nöjda företagen är med kommunens service och myndighetsutövning. Vi fortsätter att ligga på en hög servicenivå samtidigt som Örebro växer och vi har fler ärenden och evenemang än tidigare.

  • Det händer mycket inom våra myndighetsområden och vi ser en ökning av den upplevda servicen för Serveringstillstånd (NKI 87), Miljötillsyn (75) och Markupplåtelse (69). Samtidigt som Brandtillsyn (79), Bygglov (71) och Livsmedelskontroll (78) ligger på bibehållna höga nivåer.
  • Vi har tagit fram fler e-tjänster inom våra olika myndighetsområden för ansökningar, tillstånd och bygglov vilket underlättar för både företagen och handläggningen. Det finns även möjlighet att betala för vissa tjänster direkt på nätet som för exempelvis ansökan om serveringstillstånd. Vi har en ny servicewebb, orebro.se, som ska underlätta kontakten med kommunen och vi berättar vad som är på gång genom Facebook Näringsliv och digitala utskick.
  • Vårt arbete med en växande stad och där vår etableringsprocess ?Örebromodellen? har blivit rikskänd visar att det vi gör ger effekt. Bygglovshanteringen har digitaliserats och effektiviserats samtidigt som vi nu har sänkt taxan för ett antal ärenden.

? Resultatet är mycket glädjande och positivt. Det visar att kommunens service till företagen håller hög kvalitet och bidrar till ett gott näringslivsklimat. Vi ser ett växande förtroende hos näringslivet för vårt sätt att organisera och arbeta näringslivsfrämjande och i samverkan med näringslivet, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

? Vi har möjliggjort att Örebro både växer och förtätas på ett unikt sätt och vi gör det tillsammans inom Samhällsbyggnad där alla medarbetare är en viktig del i utvecklingen. Det är ett långsiktigt arbete som nu ger detta positiva resultat, säger Björn Sundin (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

? Det är väldigt roligt att vår service och myndighetsutövning får denna positiva respons och vi vill tacka alla som varit med och svarat på enkäten. Era svar har stor betydelse för vårt fortsatta utvecklingsarbete och för att möta upp näringslivets behov, säger Fredrik Forsberg, näringslivsdirektör.

Löpande insikt är SKL:s undersökning för att mäta företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. Mätningen sker utifrån verksamheterna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och livsmedelskontroll och genom parametrarna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Vill ni veta mer om vad vi arbetar med kan ni följa oss på Facebook Örebro kommun Näringsliv eller anmäla er till våra digitala utskick för branscherna Bygg och fastighet eller Café och restaurang.

Mer om undersökningen på SKL:s webbplats

Kontaktpersoner:
Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor
070-326 24 08, Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status