FORES - Regeringens passivitet drabbar biobränslen

Regeringens passivitet drabbar biobränslen

Newsdesk 4/3 12:35

För knappt ett år sedan aviserade regeringen skattehöjningar på E85 och rapsbaserad biodiesel. Regeringen bedömde att biodrivmedlen var alltför gynnade för att passa EUs Miljöstödsriktlinjer. Nu visar Energimyndighetens uppdaterade beräkningar att uppskattningen var fel och att skattehöjningen var onödig.

- Den extra krona som lades på RME och E85 är förödande för biodrivmedlen, kommenterar Jakob Lagercrantz från 2030- sekretariatet. Existerande regelverk måste moderniseras för att vi skall klara omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

De skattehöjningar som aviserades i maj och infördes från årsskiftet har haft en mycket kraftig påverkan på försäljningen. Försäljningen av E85 har nästan helt försvunnit, och biodiesel gjord av raps har minskat.

Bakgrunden är att EU:s Miljöstödsriktlinjer 2014 ? 2020 innebär att ett land inte får göra biobränslen billigare än fossila bränslen genom skatter. Då föreligger överkompensation. Det tas ingen hänsyn till att klimatfrågan kräver att bränslen med minskad klimatpåverkan premieras på marknaden.

Våren 2015 uppmärksammade 2030-sekretariatet och marknadens aktörer regeringen och Energimyndigheten på detta problem. De snabba prisförändringarna på marknaden, inte minst det historiskt låga oljepriset, gjorde att myndighetens uppskattning från februari knappast skulle hålla året ut. Skattehöjningen aviserades trots detta, men det utlovades en förnyad analys i augusti. Om ingen överkompensation förelåg kunde skattehöjningen dras tillbaka.

- Med en mindre stelbent syn på EUs regelverk hade en anpassning kunnat göras i augusti, och då hade vi inte sett dessa problem, kommenterar Jakob Lagercrantz. Kortsiktiga lösningar och tvära kast är det värsta en marknad vet, och det stoppar både innovation och industriella satsningar.

2030-sekretariatet har tre krav för att detta inte skall upprepas:

  1. Gör uppföljningar kvartalsvis när marknaden är inne i kraftiga och snabba förändringar
  2. Inför en försiktighetsmarginal som gör skattereaktionen trögare. Det finns en sådan säkerhetsmarginal för de fossila drivmedlen för att undvika att överkompensation uppstår, låt den verka även åt andra hållet.
  3. Justera skatterna omedelbart, och återbetala de belopp som felaktigt kommit statskassan tillgodo.

2030-sekretariatet bildades för att vara en katalysator för att målet om en fossiloberoende fordonsflotta skall kunna genomföras i Sverige. Sekretariatet enar partners från de tre områdena Bilen (fordon), Bränsle och Beteende, alla delar behövs i omställningen. Alla biobränslen finns representerade i 2030-sekretariatet.

För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz, 0708-173 808


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status