WSP Sverige AB - Regionernas kamp ? vinnare eller förlorare?

Regionernas kamp ? vinnare eller förlorare?

Newsdesk 16/5 11:27

I dag publicerar WSP årets upplaga av ?Regionernas kamp?. Rapporten visar hur det står till för tillväxtens drivkrafter i våra svenska regioner och kommuner.

?Regionernas kamp? presenterar fakta om vilka regioner som växer och vilka som går tillbaka. Nära kopplat till detta är åldersstrukturen i riket såväl som på region- och kommunnivå. ?Unga? regioner har en stor arbetskraftspotential. ?Äldre? regioner står inför stora utmaningar.

Ett nytt perspektiv är ?hur? våra regioner växer, och med vilken typ av ny befolkning. Består tillväxten av födelseöverskott? Inrikes inflyttning? Invandring? Detta har stor betydelse för tillväxtens potential? vilken typ av arbetskraft och konsumtionskraft kommer på sikt att finnas i regionen?

I samhällsdebatten har särskilt fokus riktats mot den kraftigt ökande flyktinginvandringen. I rapporten presenteras också flera perspektiv på temat integration; hur stor andel utrikes födda finns i våra regioner och hur snabbt kommer de i sysselsättning? Vilka regioner är bäst och sämst på att sysselsätta sina utrikes födda?

Andra teman är sysselsättning, där vi belyser hur stor andel av befolkningen som arbetar och hur inkomsterna växer? Ett närliggande tema är utbildningsnivå som jämförs mellan olika delar av Sverige. I takt med att produktion och tjänster blir alltmer specialiserade och får ett högre kunskapsinnehåll krävs en välutbildad befolkning, men här är spridningen stor i riket.

?I Regionernas kamp kan vi konstatera att svensk ekonomi haft en god utveckling under merparten av två decennier, men att utvecklingskraften är ojämnt fördelad i riket. Den stora frågan blir hur dessa utmaningar ska mötas och möjligheter tillvaratas?? Säger Mattias Frithiof.

Rapporten kan laddas ner här www.wspgroup.se/regionernaskamp2016

Bilaga: Exempel på resultat från analysen

Län a b c d e f g
Stockholms län 280720 17% 26% 31% 23% 63% 29%
Hallands län 259392 9% 33% 22% 12% 58% 13%
Uppsala län 256916 15% 30% 28% 15% 58% 17%
Norrbottens län 256417 -1% 36% 20% 10% 56% 14%
Jönköpings län 254955 5% 32% 19% 14% 57% 11%
Västra Götalands län 252197 7% 31% 24% 16% 55% 17%
Västernorrlands län 248958 0% 36% 19% 9% 46% 16%
Västerbottens län 247602 2% 33% 25% 9% 51% 14%
Västmanlands län 247377 0% 33% 21% 18% 52% 15%
Kronobergs län 244084 6% 33% 21% 16% 50% 14%
Dalarnas län 243725 1% 37% 18% 10% 46% 12%
Örebro län 242936 5% 33% 20% 14% 50% 13%
Södermanlands län 242732 8% 34% 18% 17% 47% 13%
Östergötlands län 242221 6% 32% 23% 14% 48% 17%
Gävleborgs län 238524 1% 36% 17% 11% 41% 13%
Kalmar län 237914 0% 37% 18% 11% 50% 12%
Blekinge län 236452 3% 36% 21% 12% 42% 14%
Jämtlands län 235840 -1% 36% 20% 8% 46% 14%
Skåne län 232826 11% 31% 25% 19% 49% 18%
Värmlands län 232516 0% 36% 20% 11% 46% 13%
Gotlands län 226819 -1% 38% 20% 5% 56% 12%
Variabelförklaring
Genomsnittlig förvärvsinkomst 2015, kr a
Folkmängd förändring 2004-2014 b
Andel av befolkning äldre än 55 år c
Andel högutbildade (3 år eller längre eftergymnasial utbildning) d
Utrikes födda som andel av befolkningen e
Andel sysselsatta födda utanför EU/EFTA f
Andel sysselsatta i kunskapsintensiva tjänsteföretag g
För ytterligare information v v kontakta:
Fredrik Bergström, Affärsområdeschef
WSP Analys & Strategi
Tel: 0704-97 12 04
E-post: Till pressmeddelandet