Jansäter Kommunikation - SÖRF träffar skorstensfejarmästare

SÖRF träffar skorstensfejarmästare

Newsdesk 1/3 12:30

Under gårdagen hölls ett ovanligt möte av sitt slag i Sverige om upphandling av sotning/rengöring på Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF. Syftet med mötet var att öka förståelsen för marknaden och leverantörerna och samtidigt informera om den pågående upphandlingsprocessen. Ett 10-tal personer från flera olika leverantörer och SSR (Sveriges Sotares Riksförbund) deltog och gav synpunkter inför utformningen av upphandlingen.

Leverantörerna har också möjlighet att lämna sina synpunkter skriftligt eller på mail fram till den 6 mars utifrån den RFI (Request for Information) som har offentliggjorts. Avsikten med RFIn är att få en ökad förståelse för marknaden och leverantörerna på marknaden, samt att ge information om den pågående upphandlingsprocessen.

SÖRFs direktion har utsett en arbetsgrupp som gemensamt arbetar för att upphandla ett avtal med en eller flera entreprenörer som innebär valfrihet och största möjliga nytta och service för medborgarna. Arbetet avser att ge hög kvalitet, tillgänglighet och god service mot fastighetsägaren samt att skapa en god grund för samarbete mellan SÖRF och entreprenörerna.

Upphandlingen sker utifrån den nya ?Lagen om upphandling av koncessioner? (LUK). Enkelt uttryckt innebär en koncession att en eller flera leverantörer får i uppdrag av den upphandlande myndigheten, SÖRF i det här fallet, att utföra tjänster som sotning/rengöring åt någon annan, som också betalar leverantören.

Synpunkterna under mötet handlade bland annat om att uppföljningen är en viktig del eftersom den är brandförebyggande. Kontrollboken bör kunna uppdateras regelbundet och vara synlig för entreprenörerna. Kundundersökning sågs som väldigt positivt och bör vara med i avtalet. Hur kraven slutligen kommer att bli utformade blir en avvägning mellan alla synpunkter och annat som kan få betydelse för upphandlingen.

?Vi är inne i förstudien och är precis i början av processen med analys av sotningsutredning och möten med olika intressenter, allt från politiker, jurister till verksamhetsföreträdare och nu leverantörer för att få in synpunkter. Det kan ge en god grund för det kommande samarbetet mellan SÖRF och entreprenörerna?, säger Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg Simrishamns kommun.

Jan Vokoun, direktionens ordförande, avslutade mötet med att förklara att det finns en politisk vilja att få denna upphandling att bli så bra som möjligt för alla intressenter. Denna process startade för ett år sedan med ett uppdrag till Jimmy Olofsson, skorstensfejarmästare på SÖRF, att göra en utredning för att samla in beslutsunderlag. ?Processen är viktig och måste få ta tid?.

För mer information kontakta:

Mats Svensson, räddningschef SÖRF

Telefon: 010-110 25 14

Mail:

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut




LÅNEFÖREMEDLARE:



ALLA LÅN:




- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status