Järfälla kommun - Samverkan ska halvera ungdomsarbetslösheten

Samverkan ska halvera ungdomsarbetslösheten

Newsdesk 29/12 10:02

För att få ned ungdomsarbetslösheten har Järfälla kommun och Arbetsförmedlingen i Järfälla ingått ett långsiktigt samverkansavtal. Till 2018 är målet att halvera arbetslösheten bland unga mellan 16-24 år. Nycklarna är multikompetensteam, att få med sig arbetsgivarna på tåget, individuella lösningar och information för att förebygga skolavhopp.

Järfälla kommun är en av de kommuner inom Stockholms län som brottats med hög ungdomsarbetslöshet. Även som siffrorna tydligt är på väg nedåt behövs fortsatta krafttag för att bryta arbetslösheten och få in ungdomar mellan 16-24 år i arbete och utbildning. Och i Järfälla har bästa resultat nåtts när lokala parter samverkar - arbetsförmedling, kompetensförvaltning (vuxen- och gymnasieutbildning) och socialförvaltning.

Multikompetensteam en framgång

Från den 1 november 2015 har denna samverkan formaliserats via ett avtal från DUA, delegationen för unga till arbete. Delegationen har ett regeringsuppdrag att få till lokala samarbeten för att sänka ungdomsarbetslösheten.

? Det är oerhört viktigt att fånga upp ungdomar så tidigt som möjligt innan de hoppat av skolan, och en viktig framgångsfaktor för oss har varit när vi samarbetar över myndighetsgränserna. Sedan oktober finns därför multikompetensteam på plats på arbetsförmedlingen, som studie- och yrkesvägledare, socialarbetare, arbetsförmedlare, arbetspsykolog etc, och de skräddarsyr individuella insatser för varje ungdom, berättar Kirsti Jolma, programchef för kompetensförvaltningen i Järfälla kommun.

540 ska bli 270

Målet med partssamverkan ? UngKOMP ? är att bidra till att de 540 arbetslösa ungdomar, 16-24 år, som fanns inskrivna på arbetsförmedlingen i september 2015, ska halveras. 2018 ska siffran vara nere i 270.

? UngKOMP bygger på välbeprövade metoder där multikompetensteam och insatser som utgår från individen har varit framgångsreceptet. Det har gett jättefina resultat och förhindrat att ungdomar som riskerar socialt utanförskap hamnar mellan stolarna, säger Karin Larsby, som är ansvarig för UngKOMP i Järfälla Upplands-Bro.

Engagerade arbetsgivare avgörande

Karin Larsby menar att det är omöjligt för myndigheter att själva lösa arbetslösheten för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden.

? Vi måste kraftsamla och kroka arm, arbetsförmedling, skola, kommun och arbetsgivare. Det är så vi får till långsiktiga och hållbara lösningar för våra unga som finns i olika riskgrupper. Inte minst är det viktigt att vädja till företag och arbetsgivare att satsa på ungdomar, där kommunerna är en stor aktör. Det är våra ungdomar som är framtidens kompetensförsörjning, säger hon.

Dessutom betonar Karin nyckelfaktorn att rekrytera ungdomar som coacher och bryggor mellan unga ?- som riskerar långsiktig arbetslöshet ? och arbetsförmedlingen. Liksom att jobba med informationsinsatser ute i skolorna kring bristyrken, för att motivera rätt skolval och förhindra avhopp.

?Det senaste året har arbetslösheten bland Järfällas unga minskat kraftigt. Nu stärker vi insatserna ytterligare, med fokus på att snabbt erbjuda alla unga Järfällabor jobb eller utbildning, säger Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande.

Not: UngKOMP finansieras till ungefär hälften via pengar från ESF, Europeiska Socialfonden.


För mer information

Claes Thunblad, (S), kommunstyrelsens ordförande,Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status