Simris Alg - Simris Alg offentliggör prospekt inför nyemission och listning på First North

Simris Alg offentliggör prospekt inför nyemission och listning på First North

Newsdesk 24/3 21:23

Simris Alg AB (publ) (?Simris Alg? eller ?Bolaget?) har beslutat att genomföra en nyemission i samband med listning av bolagets aktier på Nasdaq First North (?Erbjudandet?). Prospektet avseende Erbjudandet har idag blivit godkänt och registrerat av Finansinspektionen och är nu tillgängligt på Simris Algs hemsida www.simrisalg.se och hos Västra Hamnen Corporate Finance www.vhcorp.se.

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönt pionjärföretag på Österlen som tillverkar omega-3-olja från odlade alger. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till omega-3-tillskott baserade på fiskolja. Simris Alg har utvecklat en världsunik och skalbar industriell process för odling av alger och omega-3-produktion, och adresserar en lönsam och global mångmiljardmarknad i snabb tillväxt. Bolagets verksamhetsfilosofi genomsyras av ett starkt hållbarhetsperspektiv och bygger på synergi mellan spjutspetsteknik, varumärke och design. Simris Alg har ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Under förutsättning att ansökan godkänns beräknas första dag för handel infalla den 22 april 2016.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och omfattar upp till 2 720 400 nyemitterade aktier i Simris Alg. Vid full teckning av nyemitterade aktier tillförs Bolaget 50,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningsförbindelser har lämnats till 23,4 procent av befintliga och nya aktieägare.
  • Priset per aktie uppgår till 18,50 SEK per aktie.
  • Ett prospekt med fullständiga villkor offentliggjordes idag den 24 mars 2016.
  • Anmälningsperioden löper under perioden 29 mars - 11 april 2016.
  • Under förutsättning att Nasdaq First North godkänner Bolagets ansökan om listning av aktien är preliminär första handelsdag den 22 april 2016.

Bakgrund och motiv

Simris Alg har utvecklat en världsunik industriell process för odling av alger och tillverkning av omega-3. Anläggningen byggs nu ut till full industriell skala, för att kunna möta den växande efterfrågan på världsmarknaden för omega-3. Denna utbyggnad har finansierats i sin helhet genom tidigare nyemissioner och lån. Årsstämman har beslutat att genomföra förestående nyemission för att ge Bolaget finansiella resurser att öka försäljningen och etablera företagets produkter på nya målmarknader, samt att möjliggöra utbyggnad av ytterligare odlingskapacitet.

Prospekt och anmälningssedel

Styrelsen har upprättat ett prospekt med anledning av Erbjudandet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga online hos Simris Alg (www.simrisalg.se) och Västra Hamnen Corporate Finance (www.vhcorp.se). Prospekt och anmälningssedel i tryckt version kan beställas från Bolaget eller Västra Hamnen Corporate Finance via tel 040-200 250 eller

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut




LÅNEFÖREMEDLARE:



ALLA LÅN:




- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status