SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ stärker sitt ägande i Svenskt Kvalitetsindex

SIQ stärker sitt ägande i Svenskt Kvalitetsindex

Newsdesk 9/1 06:00

SIQ ? Institutet för Kvalitetsutveckling är från årsskiftet ensam ägare till marknadsanalysföretaget EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat under varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

EPSI Rating Group mäter och analyserar kundupplevelser inom privat och offentlig sektor i Europa. I Sverige drivs verksamheten under det välkända varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Förvärvet av EPSI Rating Group är en del av SIQs nysatsning på forskning och utveckling kring kundnöjdhet, verksamhetsnytta och hållbar utveckling.

? Tydlighet och transparens kring hur olika aktörer i en given samhällssektor upplevs av viktiga intressenter är en kritisk utgångspunkt för innovation och hållbar utveckling. Tillsammans med EPSI Rating Group blir vi en samlande nationell kraft inom detta område, säger SIQs VD Mats Deleryd. Tack vare den unika kompetens som finns inom Svenskt Kvalitetsindex och EPSI Rating Group kan vi nu på allvar inte bara skapa och sprida kunskap utan också mäta effekter av kvalitetsarbete och hållbar utveckling inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Forskningsbaserad metod ger unik grund för trovärdighet
EPSI Rating Group har sitt ursprung i ett forskningsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm på 1980-talet och har mätt kundupplevd kvalitet inom ett flertal branscher sedan 1989. Idag finns gruppen förutom i Sverige även i Finland, Danmark, Norge, Baltikum och Storbritannien.

? Att förstå hur olika aktörer i en bransch uppfattas av sina kunder blir allt viktigare i en omvärld som snabbt förändras. Här ger våra mätningar och analyser viktiga underlag för strategiska beslut. Vår forskningsbaserade metod ger oss en unik grund för vår opartiskhet och trovärdighet och med SIQ som stark ägare förstärks den positionen, säger Jacob Hallencreutz, VD för EPSI Rating Group.

? Vi lever i en allt mer globaliserad värld med en gemensam utmaning att driva på en hållbar utveckling. Det är därmed mer kritiskt än någonsin att verkligen förstå vad som driver kunders nöjdhet och lojalitet. Genom EPSI Rating Group kan vi mäta och driva på den utvecklingen och vi ser därmed många synergier mellan SIQs och EPSIs verksamheter, avslutar Jan Sundling, styrelseordförande i SIQ.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status