Smålands Turism - Smålands Turism beviljas projektmedel för utveckling av natur- och kulturbaserade produkter för en internationell marknad

Smålands Turism beviljas projektmedel för utveckling av natur- och kulturbaserade produkter för en internationell marknad

Newsdesk 15/6 11:11

I våras utlyste Tillväxtverket en satsning på 40 miljoner kronor för att Sverige ska få fler exportmogna destinationer. Medlen ska användas till utvecklingsarbete för internationell lansering och Smålands Turism var en av de 33 parter som skickade in en projektansökan.

Smålands Turism ska nu i ett fyraårigt projekt bedriva utvecklingsarbete i Region Jönköpings län för att få fram hållbara natur- och kulturupplevelser för export. Med länets unika natur- och kulturvärden som bas ska projektet samarbeta med företag i regionen, specialister från besöksnäringen, offentlig sektor, ideella organisationer och forskare för att initiera och säkerställa ett strategiskt utvecklingsarbete för en hållbar besöksnäring.

Tre pilotområden i länet som bedöms ha särskilt goda förutsättningar för att kunna utveckla kvalitativa produkter och upplevelser medverkar i projektet; Östra Vätterbranterna med Gränna och Visingsö, Isabergsområdet och Store Mosse samt Skiröområdet, men projektet spänner över hela länet och insatser kommer att göras i alla kommuner.

-Vi är otroligt glada över att ha fått den här möjligheten säger Lena Larsson, VD på Smålands Turism. Vi har mycket goda förutsättningar både vad gäller kultur och natur i vårt län och tillsammans med den expertis som vi kan tillhandahålla inom ramen för projektet kan vi bli riktig skarpa när det gäller resemotiv, produktionsmetoder och leveransförmåga för att möta den internationella marknadens efterfrågan.

Tillväxtverket motiverar sitt beslut att tilldela Smålands Turism projektmedel med att ansökan är genomarbetad och har en bra balans mellan strategiska och operativa insatser. De planerade insatserna är väl förankrade bland medverkande aktörer, medfinansiärer och samarbetspartners samt att Smålands Turism har de resurser och den kompetens som krävs för att driva komplexa utvecklingsprocesser parallellt på lokala och regional nivå med kopplingar till andra pågående insaster i regionen som kan skapa synergieffekter och bidra till en förstärkt besöksnäringsutveckling.

Visit Sweden som har statens uppdrag att att marknadsföra varumärket Sverige internationellt och att marknadsföra svenska destinationer och upplevelser utomlands konstaterar att besöksnäringen i Sverige växer och värdet av utländska resenärers konsumtion i Sverige ökar snabbare än den inhemska turismen.

En ökning av utländska turister som bor, upplever, reser och shoppar i alla hörn av vårt land ger större intäkter till Sverige. Utländsk turism är en exportnäring vars produktion inte kan flyttas utomlands. Antalet utländska besökare som spenderar en eller flera dagar i Sverige har ökat de senaste åren. 2014 spenderade utländska turister 96 miljarder kronor i Sverige, vilket gav 12,4 miljarder i momsintäkter till staten. Den totala exportintäkten av utländsk turism har ökat med 137 procent sedan 2000, en dubbelt så hög tillväxt som den inhemska turismen i Sverige. Ser man till antalet gästnätter så hade Jönköpings län den tredje största ökningen av antalet utländska gästnätter i Sverige under 2014. 

Källa: http://corporate.visitsweden.com/vart-uppdrag/turism-i-sverige/

För mer information:

Lena Larsson, VD Smålands Turism

070-8195 95 75

www.smalandsturism.se

http://www.tillvaxtverket.se/sidhuvud/nyheterochpress/nyhetsrum.4.a22ca114f3406700368ea7.html#/


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status