Järfälla kommun - Stabil ekonomi i det växande Järfälla

Stabil ekonomi i det växande Järfälla

Newsdesk 24/1 07:17

Järfällas bokslut 2016 visar på en stabil ekonomi med ett positivt resultat om 398 miljoner kronor. Överskottet, som till stor del kommer från markförsäljning, ska framför allt användas för att amortera på låneskulden, samt för investeringar i skolor, äldreboenden och infrastruktur.

Resultatet, exklusive markförsäljning, innebär ett överskott på drygt 30 miljoner kronor. Färre barn än planerat i verksamheterna bidrar till ett överskott inom för- och grundskola med 38,5 miljoner kronor. Ökade kostnader för LSS är den främsta orsaken till att socialnämnden visar ett underskott om 15,5 miljoner kronor.

Ordning och reda i ekonomin är en viktig förutsättning för Järfällas utveckling och tillväxt. Under 2016 har låneskulden minskat med 250 miljoner kronor och soliditeten har stärkts. Under året har sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare minskat.

? Det preliminära bokslutet för 2016 visar sammantaget på en stark ekonomisk utveckling för Järfälla. Det är ett kvitto på medarbetarnas fantastiska insatser under det gångna året, samtidigt som det skapar förutsättningar att fortsätta stärka och utveckla servicen till Järfällaborna, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mer information

Christina Rapp Lundahl, kommundirektör, Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status