Bank Norwegian - Sterk vekst og resultatutvikling i bank norwegian

Sterk vekst og resultatutvikling i bank norwegian

Newsdesk 28/4 06:00

Totalresultatet for Norwegian Finans Holding konsernet i første kvartal utgjorde 164,9 millioner kroner, sammenlignet med 229,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2015.

Resultatutviklingen må ses i sammenheng med at banken har implementert IFRS fra 1. januar 2016. Forventet vederlag på 60,4 mill.kr fra salget av Visa Europe er innregnet i 4. kvartal 2015 samt at sikringsfondsavgiften for 2016 på 11,3 mill.kr er kostnadsført i sin helhet i 1. kvartal. I tillegg er 1. kvartal det første fulle driftskvartalet for Danmark og Finland, som medfører en negativ resultat effekt på 22,7 mill.kr.

Banken leverer en sterk resultatfremgang i Norge og Sverige, samtidig som Danmark og Finland utvikler seg bedre enn forventet. Resultatfremgangen forklares av en rekordsterk utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kreditt kvalitet.

Den sterke kunde- og utlånsveksten tiltok i 1. kvartal, med en utlånsvekst på 2.482 millioner kroner, mens innskuddene økte 2.561 millioner kroner. Det var spesielt sterk utlånsvekst i Norge og Finland. Banken rekrutterte 68.900 nye kunder i 1. kvartal.

For å utnytte de betydelige vekstmulighetene i nye og eksisterende markeder har Norwegian Finans Holding gjennomført en rettet emisjon på 300 millioner kroner og en etterfølgende reparasjonsemisjon på 40 millioner kroner vil bli gjennomført i løpet av juni. Bank Norwegians sterke kapitalsituasjon vil bli ytterlige styrket etter kapitalinnhentingen.

Banken opprettholdt den sterke likviditetsposisjonen i 1. kvartal.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken virksomhet i Danmark og Finland, hvor det i første omgang tilbys lån og innskudd. Kredittkort vil bli lansert i Danmark og Finland i juni 2016.

Banken har ved utgangen av 1. kvartal 2016 en kundemasse på 676.600 kunder, fordelt på 490.800 kredittkortkunder, 96.600 lånekunder og 89.200 innskuddskunder.

Bank Norwegian skal være en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende e-handelsløsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 1. kvartal 2016 og investorpresentasjon for 1. kvartal 2016 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/Pages/InvestorRelations.aspx?y=2016

For eventuelle spørsmål kan du ringe;

Administrerende direktør Erik Jensen; tlf nr: 92634501

eller Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: 93403904

https://www.banknorwegian.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Investor

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status