Deflamo AB - Större ägare tecknar fullt i pågående företrädesemission, VD och styrelseordförande investerar i nya Deflamo-aktier

Större ägare tecknar fullt i pågående företrädesemission, VD och styrelseordförande investerar i nya Deflamo-aktier

Newsdesk 7/6 11:27

Pressmeddelande Deflamo AB

Malmö den 7 juni 2017

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Deflamo AB (publ), specialkemiföretaget som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, konstaterar att bolagets större ägare Gryningskust Holding AB och Förvaltnings AB Hummelbosholm förbundit sig att fullt ut teckna sin andel i emissionen, totalt motsvarande ca 3,3 miljoner kronor.

Härutöver tecknar sig tidigare och nuvarande styrelseledamöter samt VD för totalt motsvarande cirka 630 000 kronor varav, utöver vad som framgår av det informationsmemorandum som publicerats, den nyligen tillträdde styrelseordföranden Torbjörn Lindgren tecknar sig för drygt 300 000 nya B-aktier i Deflamo, VD Johnny Bodin tecknar sig för 50 000 nya B-aktier samt styrelseledamoten Åsa Hansdotter, som redan är aktieägare, tecknar sig fullt för sin andel motsvarande ca 50 000 nya B-aktier.

Deflamos företrädesemission genomförs med syftet att anskaffa ytterligare rörelsekapital för pågående kundbearbetning samt identifiering av nya kundgrupper för nya produkter, genomföra tilläggsinvesteringar i produktions- och testutrustning, kommersialisera nya produkter, fortsätta utvecklingen av Apyrum för användning i ytterligare produktapplikationer samt för att arbeta vidare med strategiska samarbeten och förvärvsstrategi.

Teckningskursen är fastställd till 0,80 kronor per aktie. Teckningstiden inleddes den 26 maj 2017 och pågår till och med nu på fredag den 9 juni 2017. Sista dag för handel med teckningsrätter är idag den 7 juni 2017. Teckning av aktier kan även ske utan företrädesrätt, dock utan garanterad tilldelning.

Informationsmaterial avseende inbjudan till teckning av aktier finns tillgängligt på Deflamos hemsida, www.deflamo.com, och på Eminova Fondkommissions hemsida www.eminova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, VD
Tel: +46 (0)700 92 07 39
E-mail:
Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status