Sundsvalls kommun - Sundsvallsregionens näringsliv behöver en väl utvecklad infrastruktur

Sundsvallsregionens näringsliv behöver en väl utvecklad infrastruktur

Newsdesk 14/7 05:42

Företagen i Sundsvallsregionen gynnas på flera sätt av bättre infrastruktur och utvecklade transportsystem. I grunden handlar det om att få tillgång till kunder, kompetens och kapital - parametrar som definierar ett företags konkurrenskraft.

De varor som produceras här i Västernorrland konkurrerar på en världsmarknad som ligger långt ifrån vår region. Effektiva och hållbara transporter är därför en avgörande förutsättning för att kunna stärka vår konkurrenskraft och attraktivitet. Viktiga faktorer för att fler företag och nya etableringar ska välja vår region.

Vi har Europas största privata skogsägare i regionen och skogsindustrin är en viktig basindustri för hela Sverige, med skogsråvaran i inlandet och med produktonsenheterna längs kusten och i hamnområdet. Här investeras miljarder varje år.

Vi har även ett av världens största pappersbruk och en massafabrik, världsledande metall- och kemiindustri. Tunadals sågverk är en av Europas största leverantörer av sågade trävaror och vi har också Sveriges näst största handelsområde.

Regionen behöver en effektiv transportinfrastruktur och möjligheter att till konkurrenskraftig kostnad flytta både människor och gods. En rapport nyligen släppt från WSP - Nyttoanalysen, Nya Ostkustbanan 2016, visar att det finns en stor och växande efterfrågan på järnvägstransporter längs med hela Norrlandskusten.

I Sundsvall pågår en rad infrastukturprojekt för att kunna möta det kraftigt ökade transportbehovet på ett hållbart sätt och som gynnar regionens näringsliv. Några av de viktiga satsningarna är Ostkustbanan med dubbelspår mellan Gävle och Härnösand, nytt resecentrum, E14, järnvägsanslutningar i Bergsåker och Maland och Sundsvall Logistikpark.

Tack vare Trafikverkets planerade järnvägsanslutningar i Bergsåker och Maland kommer kapaciteten på järnvägen att öka och ta bort flaskhalsar. När det är gjort kan vi på allvar öka godstransporterna på järnväg.

Genom kommunens och Trafikverkets planerade infrastruktursatsningar ökar möjligheterna för mer gods att transporteras på järnväg och med sjöfart på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar. Det är en viktig och hållbar satsning för vårt näringsliv som gynnar tillväxten i hela Sundsvallsregionen.


Kontakt

Sven Magnusson, VD Sundsvall Logistikpark AB

Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status