Svea Ekonomi AB - Svea Ekonomi AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

Svea Ekonomi AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

Newsdesk 29/4 11:21

Svea Ekonomi AB (publ) (?Bolaget?) offentliggjorde den 24 november 2015 en emission av en Tier 2-obligation om 200 miljoner kronor. I enlighet med villkoren för obligationslånet ska obligationslånet noteras samt upptas till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett prospekt. Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 21 april 2016 (?Prospektet?).

Med anledning av att Bolaget den 21 april 2016 offentliggjorde sin årsredovisning för 2015 har Bolaget upprättat ett tillägg till Prospektet (?Tilläggsprospektet?).

Finansinspektionen har idag godkänt Tilläggsprospektet.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga i elektronisk form på www.sveaekonomi.se och www.fi.se samt skickas, på begäran, i pappersform från Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Ågren, VD, 08-735 90 63, Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status