Artex - SVENSKAR UNDERSKATTAR HA?LSOEFFEKTER AV DA?LIG INOMHUSLUFT

SVENSKAR UNDERSKATTAR HA?LSOEFFEKTER AV DA?LIG INOMHUSLUFT

Newsdesk 25/1 06:45

I Sverige pratas det inte sa? mycket om da?lig luft. Detta trots att FN-organet WHO bedo?mer att luftfo?roreningar idag a?r den enskilt sto?rsta ha?lsorisken i va?rlden och att

5 000 personer som a?rligen do?r en fo?r tidig do?d i sjukdomar orsakade av luftfo?roreningar.

Riskerna a?r sto?rst inomhus da? inomhusluften, enligt en rapport fra?n EU-kommissionen, inneha?ller upp till 50 ga?nger mer skadliga partiklar a?n utomhusluften. I Sverige tillbringar inva?narna i genomsnitt 90 procent av tiden inomhus.

- Luftkvalitet a?r uppenbarligen en mycket viktig ha?lsofra?ga i Sverige och vi ville da?rfo?r underso?ka hur det ligger till med svenskarnas kunskaper och vad de go?r fo?r att minska exponeringen fo?r luftfo?roreningar, sa?ger Mats Rydsund, VD pa? Artex som har utvecklat Pure Air Zone som a?r ett koncept fo?r lokal luftrening.

I underso?kningen, som opinions- och marknadsunderso?kningsfo?retaget YouGov har gjort pa? uppdrag av Artex, a?r det tydligt att svenskarna inte har ka?nnedom om hur stor pa?verkan luftfo?roreningar har pa? folkha?lsan i Sverige. Totalt intervjuades 1 002 personer fra?n 18 a?r och uppa?t.

Av de svarande a?r det 11 procent som tror att luftfo?roreningar a?r den enskilt sto?rsta ha?lsorisken. Ista?llet svarar mer a?n ha?lften (53 procent) att det a?r da?ligt vatten som orsakar flest skador, sjukdomar och do?dsfall fo?ljt av ro?kning (16 procent). Fyra procent av de tillfra?gade svarar att de inte vet.

Pa? fra?gan hur ma?nga personer som a?rligen do?r i fo?rtid av sjukdomar orsakade av luftfo?roreningar i Sverige svarar 17 procent 100 personer, 22 procent 500 personer och 20 procent 1 500 personer. En stor andel (22 procent) svarar att de inte vet. Det betyder att 18 procent tror att 5 000 personer eller fler do?r varje a?r i Sverige till fo?ljd av sjukdomar orsakade av luftfo?roreningar.

- Det inneba?r att svenskarna tror att antalet personer som do?r till fo?ljd av luftfo?roreningar ligger pa? ungefa?r samma niva? som antalet do?dade i trafiken i Sverige, det vill sa?ga i genomsnitt 263 personer per a?r under de senaste a?ren, sa?ger Rydsund.

Underso?kningen visar dock att svenskarna har koll pa? att inomhusluften a?r sa?mre a?n luften utomhus da? 76 procent svarar nej pa? fra?gan om de tror att luftkvaliteten a?r ba?ttre inomhus. Trots det a?r det va?ldigt fa? som aktivt go?r na?got fo?r att fo?rba?ttra luftkvaliteten i sin bostad.

- Sa? ma?nga som 21 procent svara att det inte go?r na?gonting trots att va?dring fanns med som svarsalternativ. Totalt 55 procent svarar att de va?drar da? och da? alternativt ofta. Bara 24 procent svarar att de har na?gon form av luftreningen hemma, sa?ger Rydsund.

Fo?r nedladdning av hela underso?kningen och bilder: http://www.mynewsdesk.com/se/pureairzone

Fo?r mer information, kontakta: Mats Rydsund, VD och initiativtagare, tel: 070-665 94 00, e-mail:

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status