Näringslivets Miljöchefer NMC Näringslivets Miljöchefer NMC - Sveriges största professionella förening för miljö- och hållbarhetschefer tar ett helhetsgrepp om näringslivets hållbarhetsarbete

Sveriges största professionella förening för miljö- och hållbarhetschefer tar ett helhetsgrepp om näringslivets hållbarhetsarbete

Newsdesk 1/1 01:00

Hållbarhetsfrågan, dess utmaningar och möjligheter är under ständig förändring och mer omfattande idag. NMC, Sveriges största professionella förening för miljö- och hållbarhetschefer, firar 20-årsjubileum och tar tillfället i akt att förnya sig, blicka framåt och utåt. Hållbarhet är inte bara hållbarhetschefens ansvar utan hela företagets och bör genomsyra hela affären och vara en integrerad del i alla centrala funktioner och del av varje strategibeslut som tas, säger Lena Ander, Generalsekreterare på NMC. NMC tar nu ett omfattande helhetsgrepp om näringslivets hållbarhetsarbete och byter namn till NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv - The Swedish Association for Sustainable Business.

Hållbarhet är inte bara hållbarhetschefens ansvar utan hela företagets angelägenhet. Vi ser en klar trend i att miljö- och hållbarhetschefens yrkesroll förändras och arbetet integreras och specialiseras alltmer i organisationen i och med att hållbarhetsområdet växer, säger Lena Ander.

I en nyligen genomförd undersökning av Ledarna visade det sig att drygt hälften av Sveriges 500 000 chefer tycker att hållbarhetsarbetet utgör en del av arbetsuppgiften. Förvånansvärt få chefer såg dock sambandet mellan hållbarhet, innovation och affärsutveckling. Detta visar att hållbarhetsarbetet varken ska vara en enmans-show eller isoleras till en funktion eller avdelning, utan bör prioriteras och integreras i den dagliga verksamheten.

Ett integrerat arbetssätt utesluter inte hållbarhetschefen, som fortfarande spelar en avgörande roll såväl för att dra upp de långsiktiga strategierna som för att samordna, koordinera och följa upp resultaten. Men integrering kräver omställning och ett holistiskt arbetssätt vilket är både en utmaning och en möjlighet för företaget. En utmaning är att visa på ett värdeskapande hållbarhetsarbete som kopplar ihop finansiella och icke-finansiella resultat. Organisationer som fullt ut har integrerat hållbarhet har säkerställt att de väsentliga frågorna hanteras i verksamhetsstrategin, vilket idag är förhållandevis ovanligt. NMC vill vara en drivande kraft i omställningen genom att erbjuda branschöverskridande erfarenhetsutbyte och lösningar, förklarar Lena Ander.

Samtidigt som hållbarhetschefens roll har specialiserats ytterligare, förväntas man också att bibehålla både bredd och expertis samt behärska hållbarhetsområden som miljö och klimat, energi, vatten, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, barns rättigheter, jämställdhet, mångfald, etik och moral, lagefterlevnad och korruption. Genom att lägga ytterligare fokus på och bredda vårt utbud och vår kommunikation till hela företaget, vill vi understryka att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inte bara är hållbarhetschefens uppgift och ansvar. NMC kommer att fortsätta att leverera nyheter, omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och stötta miljö- och hållbarhetschefen, men är även till för företaget i deras hållbarhetsarbete hela vägen, för en hållbarhetsdriven tillväxt.

Första gången det nya namnet används i publika sammanhang blir på morgondagens jubileumskonferens Hållbarhet 2.0 på Quality Hotel Friends, Solna, som genomförs i samarbete med MiljöRapporten. Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll