2050 - Tre gånger fler börsbolag klimatredovisar

Tre gånger fler börsbolag klimatredovisar

Newsdesk 26/10 06:21

De stora svenska börsbolagen blir allt mer transparenta med sin klimatpåverkan och sitt arbete med att minska den. Det visar 2050 Consultings undersökning av klimatredovisningen bland företagen på Stockholmsbörsens large cap-lista.

Sedan hösten 2014, då 2050 senast gjorde denna undersökning, har antalet företag som gör en utsläppsredovisning i enlighet med GHG-protokollet ökat rejält. Då redovisade bara drygt en fjärdedel av företagen på large cap-listan sina klimatutsläpp, idag är det närmare tre av fyra. Redovisningarna har också blivit mer ambitiösa ? mer än hälften av företagen redovisar idag utsläpp uppströms och/eller nedströms i värdekedjan, 2014 var det nästan ingen.

? Det är positivt att det har gått framåt så snabbt och extra glädjande att mer än hälften av företagen börjar ta in fler utsläpp från hela sin värdekedja. Det är tydligt att företagen har påverkats av det globala klimatavtalet i Paris, säger 2050:s vd Markus Ekelund.

Undersökningen visar på relativt stora skillnader mellan olika branscher. Företagen i råvarusektorn är överlag mycket transparenta och det samma gäller telekomföretagen. Den sektor som märker ut sig med lägst nivå av transparens är finanssektorn. Trots vissa undantag finns det i finanssektorn en hög andel företag (nästan hälften om fastighetsföretagen räknas bort) som inte redovisar någonting om vare sig utsläpp eller mål att minska klimatpåverkan.

? Tyvärr finns det fortfarande företag som helt verkar ha missat klimatfrågans betydelse. Dessutom är det allvarligt att flera av finansaktörerna märker ut sig med låg eller ingen nivå av transparens i sitt klimatarbete. Det är oroväckande om detta innebär att de inte tar in de finansiella risker som klimatfrågan faktiskt innebär.

Läs rapporten Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen ? Transparensindex hösten 2016 här.

För ytterligare information, kontakta:

Markus Ekelund, 0705-770 097, Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status