Handelshögskolan i Stockholm - Två nya professorer i företagsekonomi utsedda vid Handelshögskolan

Två nya professorer i företagsekonomi utsedda vid Handelshögskolan

Newsdesk 17/11 14:42

Styrelsen för Handelshögskolan i Stockholm har utsett två nya professorer; Kalle Kraus och Henrik Nilsson

De nya professorernas titlar och forskningsområden

Kalle Kraus, professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning. Kalle Kraus forskning handlar om ekonomistyrning i interorganisatoriska relationer och nätverk. Han analyserar hur företag och organisationer kan designa och implementera ekonomistyrningsverktyg, såsom kalkyler och prestationsmätning, för att bättre ta i beaktan den ökade betydelsen av exempelvis strategiska allianser och joint ventures. Han har studerat dessa frågor i privata företag, offentliga organisationer och NGOs. Tillsammans med Martin Carlsson-Wall, docent vid Handelshögskolan, har han också startat Center for Sports and Business där ekonomistyrningens roll i sportorganisationer är en central del i centrets forskning. Centret har ett nära samarbete med bland andra Svensk Elitfotboll, Svensk Handboll, Svenska Hockeyligan, En Svensk Klassiker och Svensk Travsport.

Här kan du läsa mer om Kalle Kraus

Henrik Nilsson, professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och finansiering. Hans forskning har varit inriktad mot studier av insiderhandel, hållbarhet, externredovisning och revision. Genom att använda unik svensk data har han utvecklat och testat hypoteser om hur personliga egenskaper, såsom grad av riskbenägenhet och expertis, hos ekonomichefer och revisorer påverkar redovisnings- och revisionskvaliteten. Han forskar även om hur olika karaktärsdrag hos verkställande direktörer och styrelsemedlemmar påverkar deras aktiehandel och skattebeteende.

Här kan du läsa mer om Henrik Nilsson

För mer information, kontakta:

Lars Strannegård, Rektor
Handelshögskolan i Stockholm
Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status