Fivepointfive AB - Unikt verktyg gör besöksnäringen lönsammare!

Unikt verktyg gör besöksnäringen lönsammare!

Newsdesk 24/3 08:06

Utvecklingsföretaget Fivepointfive, med bas i Karlskrona, lanserar ett nytt webbaserat system som hjälper aktörer inom besöksnäringen till ökad utveckling och ekonomisk hållbarhet.

5points® är något helt unikt i sitt slag. Med unika beräkningsmetoder och väl definierade nyckeltal anpassade till verksamheten hjälper 5points® ledningen till mer pricksäker strategisk och taktisk styrning. Som grund ligger senaste forskning och gedigen erfarenhet av näringens utmaningar.

5points® är anpassat för hotell, restauranger, idrottsföreningar samt övriga näringar där upplevelsevärdet är en central framgångsfaktor.

Upplevelsevärdet är en central framgångsfaktor. I dag skapas värdet inte bara funktionella faktorer utan i allt större utsträckning baserar värdet på förmågan att skapa en helhetsupplevelse. Upplevelsen består av mjuka värden som är svåra att värdera i pengar, vilket leder till magkänsla och gissningar vad som är rätt eller inte. 5points® har unika funktioner som mäter upplevelsevärdet, ställer det mot kostnader och idealt värde. Resultatet visar på nya möjligheter att få ut mesta möjliga av hotellets eller restaurangens kapacitet.

- Det är känt att många företagare inom näringen har stora utmaningar att få sin ekonomi att gå ihop eller i varje fall få ut mesta möjliga. Revenue management är sedan länge ett begrepp i branschen som ett sätt att optimera sina resurser. Och visst det finns en rad fördelar med det. Men i slutändan är det resultatet på sista raden som gäller och handlar det mer om modern affärsorienterad ekonomistyrning. Något som vi tagit fasta på när 5points® utvecklades. Säger Mats Carlbäck, forsknings- och utvecklingsansvarig för 5points

- Med 5points bryter vi ny mark. Alla är inte medvetna om möjligheterna. Men det finns alltid företag där ute som ligger framkant och de ser snabbt värdet av 5points. Tillägger Mats Carlbäck.

- Vidare satsar vi mycket på enkelhet. Snabbt och effektivt genom grafiska illustrationer får våra användare all nödvändig information för att kunna agera och planera det operativa såväl som det strategiska arbetet, detta till en mycket låg månadsavgift. I framtiden kommer de flesta företagen inom besöksnäringen vara rustade med system liknande 5points®, Säger Peter Davidson, VD på Fivepointfive.

För mer informationPeter Davidson, VD Fivepointfive AB. 0760-43 98 30
Till pressmeddelandet

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

DMCA.com Protection Status